Om die Here met dankoffers te dien

FREE

Available in Afrikaans, English, Sotho, Tswana and Xhosa.

Description

Dien die Here met dankbaarheid. Wat is dankoffers en hoekom is dit belangrik dat jy ‘n dankoffer moet gee?