Gestremd maar nie nutteloos nie

FREE

Description

Gestremdes worstel soms met baie vrae en onsekerhede. Jy hoef egter nie in sak en as te gaan lê; nie. Soos baie ander kan jy ook bo dit uitstyg en hoef jou gestremdheid jou nie te vas te keer nie.

SKU: AFR205 Categories: , Tag: