Kom, laat ons bid

FREE

Available in Afrikaans, English  and Xhosa.

Description

Hoe leer ‘n mens kinders bid? Hoe leer jy hulle dat gebed ‘n oop kanaal na God is – elke dag – enige tyd, enige plek? Eenvoudige pamflet oor gebed geskoei op die Ons Vader. Ideaal vir kategeseklasse of huisgodsdiens of sommer net vir die kind om te lees.

SKU: AFR183 Categories: , Tag: