Werkloos? Werk om werk te soek…

Om te kan werk, of om ʼn werk te hê, is ʼn groot voorreg. Dis genade!

Dit was van die begin af deel van God se plan met die mens. Hy het Adam en Eva in die pragtige paradys geplaas met alles wat mooi was en alles wat lekker was om van te eet, maar ook met die opdrag: Wees vrugbaar, bewoon die aarde en bewerk dit (Genesis 1:28). God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.(Genesis 2:15).  

So was meeste mense vir baie eeue lank landbouers. Hulle het geleef uit die opbrengs van die land en die produksie van hulle vee. Later het hulle ook vakmanne geword, wat self dinge vervaardig het. As jy getrou en verstandig gewerk het, kon jy goed gelewe het. Iets daarvan vertolk die Prediker: Ek het gesien dat daar niks beter is nie as dat die mens vreugde vind in sy werk. Dit is wat hom toekom (Prediker 3:22).

Werksomstandighede verander

Soos wat die samelewing deur die eeue heen verander het, het werk en werksomstandighede egter ingrypend verander. Meeste mense is nie meer hulle eie baas nie. Hulle is opgeneem in ʼn ekonomiese sisteem waar hulle vergoeding ontvang as hulle gelukkig genoeg is om werk te hê.

Miljoene mense in die wêreld het egter nie die sekuriteit van ʼn vaste werk en ʼn vaste inkomste nie. Wat meer is, soos wat die ekonomie afswaai, verloor baie meer mense hulle werk. Hulle beland dan in ʼn groot krisis.

Om jou werk te verloor, plaas jou in groot benoudheid. Dit is niks minder as ʼn traumatiese gebeure nie! Waarvan gaan jy nou lewe? Hoe gaan jy jou verpligtinge nakom? Wat van jou huis, jou motor, die verantwoordelikheid vir jou gesin?

Emosionele impak

Die emosionele impak hiervan kan moeilik oorskat word. Daar kom allerhande emosies by mens op: woede, teleurstelling, skaamte en magteloosheid, angs en frustrasie, onsekerheid en terneergedruktheid (depressie). Jy voel maklik nutteloos en jou selfvertroue is daarmee heen.

Onthou dan net eers die volgende:

Jy is nog steeds dieselfde mens wat kosbaar is in die oë van die Here. Hy belowe steeds om vir jou te sorg: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie (Hebreërs 13:5).

Jy het heelwaarskynlik nie die werk verloor omdat jy nie hard genoeg gewerk het nie. Moet dit daarom nie persoonlik opneem nie. Moenie skaam wees oor jou situasie nie.

Hoewel jy nie in beheer is van wat met jou gebeur het nie, is jy ten volle in beheer van hoe jy daarop gaan reageer. Juis nou moet jy vasstaan in die geloof en die Here vertrou.

Waak daarteen om jou humeur te verloor en ander mense te beskuldig. Moenie jou voormalige werkgewer slegsê en verbitterd raak nie. Laat ook dit aan die Here oor. Moenie jouself as ʼn slagoffer beskou nie.

Maak wel jou hart oop teenoor jou gesin en verduidelik aan hulle dat julle omstandighede voorlopig anders gaan wees. Dalk sal julle sekere dinge tydelik moet staak, soos ekstra sport- of musieklesse. Ook op ander maniere sal julle julle lewenstyl moet aanpas.

As jy egter depressief voel, moenie huiwer om hulp te soek by jou dominee, ʼn berader of ʼn sielkundige nie.

Werk om werk te soek

Wat veral belangrik is, is dat jy jou nie nou kan oorgee aan televisie, blokkiesraaisels of ander afleiding nie. Jou werk is nou om werk te soek. Soos wat jy vroeër vir die dag werk toe gegaan het, is dit nou jou dagtaak om na nuwe werk te soek.

Benewens die werksoekery moet jy egter ook vir jou ander doelwitte stel – oefening, tuinwerk en stokperdjies. Jy kry kans om die agterstallige herstelwerk in en om die huis in te haal. Pak die garage en die stoorkamer reg as dit nodig is. Ry die vuilgoed weg. Eet en leef gesond. Bly positief aan die gang.

Sodra jy jou werk verloor, moet jy seker maak wat jou finansiële posisie vorentoe gaan wees. Dalk is daar ʼn werkloosheidsvoordeel wat na jou kant toe moet kom. Stel jou begroting op in die lig van die finansies tot jou beskikking. Gaan presies na waarheen elke maand se inkomste gaan. Hersien onmiddellik al jou uitgawes en kanselleer enige luukse items.

Wat is God se wil?

As jy daarvan uitgaan dat jou aflegging nie toevallig is nie, maar deel uitmaak van God se plan vir jou lewe, kyk jy anders daarna. Dan besin jy opnuut oor die groot vraag na God se wil vir jou lewe. Dalk wil Hy jou vorentoe op heeltemal ʼn nuwe pad stuur as in die verlede. Deur my krisis skep God dalk ʼn nuwe geleentheid – ek moet dit net nog ontdek.

Hierdie is natuurlik ʼn belangrike oorweging in elke mens se lewe. Moet ek my lewe lank met presies dieselfde werk op dieselfde plek aangaan, of wil God my nou op ʼn nuwe plek gebruik? (Lees gerus Bob Buford: Half-time).

Praktiese doen-dinge

Heel prakties sou dit goed wees om die volgende te doen:

Sorg dat jy ʼn volledige CV het, wat keurig saamgestel is en jou opleiding, bekwaamheid en ervaring volledig reflekteer.

Maak seker dat jy goeie getuigskrifte het van mense wat jou goed ken, of bereid is om as referente te dien.

Wat daarvan om in hierdie tyd verdere opleiding te doen en jou vaardighede op te knap, nuwe dinge te leer?

As dit in jou vermoë is, kan jy nou daardie tweede loopbaan ontwikkel wat altyd nog in jou agterkop was.

Wees steeds realisties as jy vir nuwe werk aansoek doen. Aanvaar solank enige redelike werk wat tog vir jou ʼn inkomste gee. Mettertyd soek jy dan ʼn beter pos wat meer by jou pas.

Maak ruim gebruik van die internet as jy na nuwe werk soek.

Personeel-agentskappe kan baie help.

Bestudeer die advertensies wat elke dag in die koerant verskyn. Daar kan iets heel verrassend opduik. As hulle aanbied om jou vir die werk op te lei, moet jy dit sterk oorweeg.

Maak gebruik van al jou persoonlike kontakte, ook by jou laaste werkplek. Iemand gaan dalk weet van ʼn pos iewers wat jou kan help totdat jy die pos kry waarna jy regtig soek.

Verhale van hoop

Daar is oorgenoeg verhale van ander mense wat hulle nie laat onderkry het nie. Antoinette is op 48 afgelê in die koerantbedryf en soek steeds na ʼn vaste werk. Intussen het sy haar egter op haar stokperdjie toegespits en maak nou ʼn redelik inkomste uit fotografie. Kobus was ’n teaterbestuurder tot op 54 toe die pos afgeskaf is. Hy het egter al sy kontakte opgevolg en is nou op vryskutbasis goed aan die gang. So verdien hy selfs méér geld in die tyd wat hy gewerk het, al sou hy die stabiliteit van ʼn vaste inkomste en ʼn dertiende tjek verkies het. Net so kan mense met boekhou- en rekenaarvaardigheid ʼn goeie inkomste op vryskutbasis verdien.

Soek hulp

As jy regtig in groot nood verkeer en letterlik nie kos op tafel het nie, moet jy gerus hulp soek by liefdadigheidsorganisasies of gemeentes wat konstruktiewe hulp verleen. Maatskaplike werkers kan ook help raadgee.

ʼn Goeie voorbeeld van ʼn interkerklike organisasie wat reeds op baie plekke besig is om na mense “tussen werk” om te sien, is Jakob se Put. Dit is ʼn netwerk van geestelike beraders, maatskaplike werkers, regsadvies en opleiding. Benewens die omsien na jou onmiddellike behoeftes, skakel hulle met ʼn groot aantal personeelagentskappe en het reeds baie mense op hierdie manier gehelp. Rekenaar-opleiding word ook verskaf, asook kursusse in ondernemingsbestuur. Verder beskik Jakob se Put oor ʼn inkubasiesentrum waar voornemende entrepreneurs opgelei en ondersteun word.

Die liefde van God

Gelowiges en geloofsgemeenskappe (gemeentes) staan natuurlik voor die geweldige uitdaging om hulle hart oop te maak en die hand uit te steek na behoeftige mense. Ons almal moet leer om met deernis en begrip om te sien na die emosionele en geestelike, maar ook fisiese behoeftes van hulle wat nie kan werk of ʼn werk het nie.

Hoor net wat skryf die apostel Johannes: Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees? (1 Johannes 3:17). Die volgende vers: Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.

In Handelinge 9 lees ons van die gelowige vrou Tabita wat in Joppe gewoon het. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help (vers 36). Wat gebeur toe sy siek word en te sterwe kom? God stuur die apostel Petrus om haar op te wek – sodat sy met die goeie werk kan aangaan! Sy het inderdaad Jesus se opdrag uitgelewe: Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik (Matteus 5: 16).

Bekering

Die swaarkry in ons land, die geweldige wantoestande en werkloosheid kan ʼn mens nogal moedeloos maak en laat wonder wie se skuld dit is. Wat God wil hê, is natuurlik dat alle mense tot bekering sal kom (2 Petrus 3:9). Aan die Efesiërs skryf Paulus: As iemand ʼn dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op ʼn eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee (Efesiërs 4:28).

So stel God sommige gelowiges in staat om selfs ruimskoots na arm mense om te sien en ook werk te voorsien aan ander. Per slot van sake wil God graag sien dat elke mens sy werk met vreugde doen (sien weer Prediker 3:22).

Uiteindelik leef en werk niemand van ons vir homself nie. Ons volg Jesus as die Groot Dienskneg wat nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien (Markus 10:45).

Wat is die diepste doel van God met ons almal se lewe?

Paulus antwoord dit so: In Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het (Efesiërs 2:10). 

Here, ek wil graag die werk doen wat U my gee sodat ek U daardeur kan verheerlik.

Kontaknommers: 

Jakob se Put – 012 993 2154

NB   – 021 911 2631/2

Dr Louis Louw

Share this post