uitnodiging

Uitnodiging

Liewe …..

jy word hiermee persoonlik uitgenooi deur die
Drie-enige God:
Vader, Seun en Heilige Gees
na die grootste fees!

Waarheen?

Jy word uitgenooi na die wonderlikste fees ooit! Christus, die Lam wat vir ons sonde geslag is, vier ’n bruilofsfees, ’n oorwinningsfees saam met sy bruid. Die bruid is die verloste gelowiges, die kerk. En Christus Jesus, die opgestane Here, is die Bruidegom.
Psalm 23:5-6; Jesaja 25:6-8; Lukas 13:29-30; Lukas 14:15-24; Johannes 1:29; Openbaring 19:5-10

Wie mag kom?

Kinders, weduwees en weeskinders, armes, kreupeles, sondaars, die verlore seun, tollenaars, die wat siek is, die wat moeg en oorlaai is – elkeen wat die uitnodiging hoor en aanvaar is welkom. Kom net soos jy is! Die Here wil jou graag daar hê.
Matteus 11:28-29; Matteus 22:1-14, Markus 10:13-16; Lukas 14:15-24; Lukas 15:11-32; Lukas 19:1-9; Openbaring 22:17

Waar en wanneer?

Vandag reeds, as jy die uitnodiging aanvaar, begin die fees. Dit gebeur waar God self as Gasheer teenwoordig is en vir ons die gawes van sy koninkryk uitdeel, ja die lewe in oorvloed aan ons skenk. Maar eendag, wanneer die Bruidegom weer kom op die wolke en die nuwe hemel en aarde aanbreek, sal die fees volmaak wees.
Matteus 9:14-17; Johannes 2:1-12; 10:10-11; Romeine 8:26-39; 1 Korintiërs 11:23-26; Kolossense 3:4; Matteus 24:30-31; 1 Tessalonisense 4:16-17 en 5:1-11; Openbaring 19:5-10 en 21:1-8

Toegang?

Jesus Christus het reeds die volle prys betaal. Dis daarom heeltemal verniet. Jy hoef maar net die uitnodiging te aanvaar en te kom.
Jesaja 55:1-3; Johannes 3:16-17; Efesiërs 2:5-10; Kolossense 2:13-14; Romeine 1:17; 1 Timoteus 2:3-6; 1 Petrus 2:24; 1 Johannes 1:9

Kleredrag?

Jy moet feesklere aantrek – skoon en wit klere, waardig vir die fees. Dié klere word egter vir jou as geskenk gegee, verniet; jy hoef dit maar net te neem en aan te trek. En natuurlik moet jy jou ou, vuil klere uittrek!
Jesaja 1:18; Matteus 22:11-14; 25:1-13, Efesiërs 1:7; 4:22-24; Openbaring 3:4-5, 18; 4:4; 6:11; 7:9-10, 13-17

Vul asseblief jou naam op hierdie uitnodiging in. God ken jou hart en gedagtes. Deur sy Gees wil Hy jou graag help om die uitnodiging te aanvaar – met jou hele hart.

Vader,
dankie dat U my uitnooi na die fees. U is ’n genadige Vader, vol liefde. Dankie dat U oop-arms wag vir my; klaar die feesmaal voorberei het. Ek weet dat ek
dit glad nie verdien om uitgenooi te wees nie. Ek is ’n onwaardige gas. Ek is ’n sondaar, ’n verlore, wegloopkind.

Dankie Here Jesus Christus, dat U vir my gesterf en my skoongewas het deur u bloed. Ek glo dit met my hele hart. Ek aanvaar die uitnodiging na die fees. Ek aanvaar U as my Verlosser en Here. Dankie dat U die gawes van die fees aan my uitdeel, my versadig met die brood van die lewe en my die lewende water, wat alle dors wegneem, laat drink (Johannes 4:13, 6:35).

Dankie Heilige Gees, dat U my nuut- en heelmaak – elke dag weer vir my bruilofsklere aantrek. Sodat ek skoon en waardig, soos ’n eregas, aan die feestafel kan aansit. En die goeie uit u hand in oorvloed kan geniet.
Drie-enige God, Vader Seun en Gees, ek kan nie wag om elke dag fees te vier saam met U nie – in verhouding met U, in liefdesgemeenskap met U, in U teenwoordigheid, vol vrede en vreugde. Help my om die fees in verwondering te geniet, en om dankbaar en gehoorsaam te lewe, soos ’n gas aan u tafel. Maar ook om te bly uitsien na die volmaakte fees wat nog kom.

Help my om ook saam met al U ander gaste fees te vier – in liefde en eenheid.
En help my om dié wat die uitnodiging nog nie aanvaar het nie, te gaan roep: “Kom! Kom almal!” Sodat die fees vol kan loop. En u Naam daardeur verheerlik word. Amen

 

Share this post