Psalm 23 & Die Onse Vader

Psalm 23

‘n Psalm van Dawid

Die HERE is my herder,

ek kom niks kort nie.

Hy laat my rus in groen weivelde.

Hy bring my by waters

waar daar vrede is.

Hy gee my nuwe krag.

Hy lei my op die regte paaie

tot die eer van sy Naam.

Selfs al gaan ek deur donker dieptes,

sal ek nie bang wees nie,

want U is by my.

In u hande is ek veilig.

U laat my by ’n feesmaal aansit,

terwyl my teëstanders moet toekyk.

U ontvang my soos ’n eregas,

ek word oorlaai met hartlikheid.

U goedheid en liefde

sal my lewe lank by my bly

en ek sal tuis wees

in die huis van die Here

tot in lengte van dae.

© Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

(Die Bybel Nuwe Vertaling 1983)

 

Onse Vader

wat in die hemele is,

laat u Naam geheilig word;

laat u koninkryk kom;

laat u wil geskied;

soos in die hemel

net so ook op die aarde;

gee ons vandag ons

daaglikse brood;

en vergeef ons ons skulde,

soos ons ook ons

skuldenaars vergewe;

en lei ons nie in versoeking nie,

maar verlos ons van die Bose.

Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid

tot in ewigheid.

Amen.

© Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Die Bybel (naslaan) 1996

Share this post