Two Brothers

’n Verhaal van twee broers …

’n Man, ’n vreemde man van ’n ander plek, het op ’n keer met ’n vreemde groep mense bymekaar gekom. Mense wat nie normaalweg mekaar se geselskap opsoek nie. Daar was rykes en armes, gesiene mense en mense sonder aansien, sondaars en mense wat hulself as goed beskou en op die ander neergesien het. Al wat hulle bymekaar gebring het was hierdie vreemde man. Hulle het van hom gehoor, oor wat hy alles doen en sê. Hulle was nuuskierig en wou kom kyk en luister. Van alle dinge het hy toe vir hulle stories vertel!

So vertel hy vir hulle die storie van ’n man wat  twee seuns gehad het.

Die jongste seun het sy erfporsie geneem en na ’n ver land gegaan. Daar het hy al sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar ’n kwaai honger-snood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe by een van die mense van daardie land gaan bly en sy varke opgepas – vir die mense van daardie tyd was dit ’n baie vernederende werk. Dit was toe dat hy besef het wat hy alles verloor het, hoe alleen en ellendig hy was. Selfs die bediendes in sy vaderhuis was baie beter af. Hy het huistoe verlang.

Sommige luisteraars na dié storie sou hulleself herken het, en miskien herken jy jouself ook. Dit gaan om mense wat weggedryf het van God af,  teleurgestelde mense wat in die steek gelaat is deur die beloftes van die wêreld en deur vriende. Mense wat vasgevang is in sondes wat hulle lewens vernietig en hulle al meer laat vereensaam. Mense wat (al sou hulle dit nie met die mond erken nie) na God verlang.

Wat doen die seun toe? Die seun het toe ’n besluit geneem: hy sal teruggaan na sy pa en sê dat hy jammer is oor al die verkeerde dinge wat hy aan God en mense gedoen het. Hy sal vra dat sy pa hom weer in sy huis aanvaar, nie as seun nie, want dit verdien hy nie, maar as bediende.

Toe gebeur die verrassende. Terwyl hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien, na-dergehardloop en hom omhels. Hy het hom as seun terug verwelkom, vir hom mooi klere laat aantrek, die vetgemaakte kalf laat slag en almal laat feesvier. Sy seun se terugkeer was soos iemand wat dood was en nou weer lewend geword het.

Die storie het nou meer as net ’n storie geword. Dit het ’n uitnodiging geword. Vir die sondaars en uitgeworpenes onder die luiste-raars destyds, ook vir jou en my, is dit ’n uit-nodiging om terug te keer na God toe. God wag op ons. Hy sien ons al van ver. Ons kan net waar ons is op ons knieë gaan en ons sondes teenoor Hom en ons medemens bely.

Ons hoef nie bang te wees om met al ons sondes en mislukkings na God te gaan nie! Die vreemde man wat hierdie storie vertel is dan sy eie Seun, Jesus, wat Hy gestuur het juis om te kom soek en red wat verlore is. Dit is dan Hy wat ons sondes op Hom geneem het aan die kruis sodat ons vergifnis kan ontvang. Dit is Hy, Jesus, wat ons terugkeer huistoe moontlik gemaak het…

Maar die ander seun? Toe hy afkom op die fees, wat ter wille van sy broer se terugkeer gevier word, was hy hewig ontsteld. Hoe kan sy pa feesvier oor iemand wat hom verwerp het en sy goed met sondaars deurgebring het?  Die pa het by hom gaan pleit: “Hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore en ons het hom teruggekry. Ons kan tog nie anders as om fees te vier nie!”

Hierdie deel van die storie was gerig op die luisteraars in die groep en mense in die kerk vandag, wat nie soos ons hemelse Vader verlang dat sondaars moet terugkeer huis toe nie. Deur hierdie storie pleit ons Vader by ons dat ons ons harte, en ons huise, maar so ook God se huis se deure sal oopgooi vir almal wat verlore is,  wat verwerp is en in ellende beland het; dat ons elkeen wat na Hom kom met blydskap sal verwelkom. Dat ons sal bly wees oor elke mens wat weer tuiskom by God.

Wat is jou besluit? God wag op jou! Kom huis toe! En gaan haal hulle wat nog verlore is. Gaan vertel vir ander van die Here wat op hulle wag, met oop arms. Verwelkom hulle met blydskap. Begin deur vir iemand hierdie pamflet te gee en vir hom of vir haar te bid!

Naskrif: Die verhaal van die twee seuns is deel van ’n groter verhaal, die verhaal van hoe God die Vader sy Seun, Jesus Christus, en daarna sy kerk, na die verlore wêreld gestuur het. Hierdie hele verhaal kan gelees word  in  “Die Evangelie van Lukas” en “Die Handelinge van die Apostels”. Die verhaal hierbo vind ons in Hoofstuk 15 van “Die Evangelie van Lukas”. As jy nie weet waar om ’n Bybel te kry nie, kontak die Bybelgenootskap (021 910 8777) of  besoek jou naaste kerk. Vir ander gratis lektuur, kontak Christelike Lektuurfonds by 021 8736964.

Share this post