ʼn Lewe vry van vigs

Oor die laaste paar dekades hoor ons so baie van MIV en vigs, dat baie van ons begin afskakel het as ons iets oor die onderwerp hoor. Ons dink meestal dat ons nie persoonlik die risiko loop om met MIV geïnfekteer te word nie en daarom skenk ons nie veel aandag aan MIV-nuus en veldtogte nie. Ons mag selfs dink dat ons alles weet wat daar is om oor MIV te weet.

Tog weet dié wat met MIV saamleef dat dit alles in sekondes kan verander. Om met MIV gediagnoseer te word kan jou hele lewe omverwerp.

Die van ons wat met ʼn MIV-positiewe status gekonfronteer is, of met die status van iemand na aan ons, weet dat MIV met enige iemand kan gebeur. Trouens, byna ʼn duisend mense in Suid-Afrika word elke dag met MIV geïnfekteer. Dit kan ek of jy wees, of iemand vir wie ons omgee.

God het jou steeds lief

As jy onlangs uitgevind het dat jy MIV-positief is, onthou dat jy ʼn unieke mens is, na God se beeld geskape, en dat God jou steeds liefhet.

Dit mag dalk vir jou ʼn moeilike reis wees om jou MIV-diagnose te aanvaar. Dikwels het ons meer vrae as antwoorde, ons mag selfs kwaad, bedrieg, spyt en skaam wees. Ons wil nie voorgee dat hierdie gevoelens onbelangrik is of maklike antwoorde bied nie, maar ons wil jou troos met ʼn spesifieke Skrifgedeelte.

In Romeine 8:31-39 sal jy ʼn boodskap vind wat jy keer op keer kan lees:

 “Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.

Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: “Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word.” Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekom-stige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”

Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Nie eers MIV nie.

Moenie hierdie las alleen dra nie.

Praat openlik met God

Praat openhartig met God oor jou diepste gevoelens oor jou status en weet dat God reeds wéét wat jy ook al voel. Jy hoef ook nie voor te gee dat alles reg is of jou gevoelens te ontken nie. Ons leer in die Psalms dat ons eerlik met God kan wees oor wat ons voel en dink. Ons kan bid in stille lofprysing, na God uitroep in pyn en protes, oor ander kla en ons donker emosies oor die wat ons seergemaak, kwaad aangedoen of bedrieg het vir God vertel. Ons kan ook skuiling en vertroosting vind in God se omarming.

As jy nie daaraan gewoond is om met God te praat nie, weet dat jy enige tyd welkom is om te begin.

Praat met ten minste een persoon

Ons is dalk so bang om gestigmatiseer te word dat ons nie wil hê dat enige iemand van ons status moet weet nie. Maar dit kan ʼn swaar las wees om hierdie kennis heeltemal alleen te dra. As gelowiges word ons aangemoedig om mekaar se laste te dra. Ons wil jou graag aanmoedig om te probeer om ten minste een persoon in jou lewe te kies wat jy met hierdie inligting kan vertrou. Dit sal beslis help om te weet dat daar ten minste een persoon is wat iets weet van wat jy ervaar, wat spesifiek vir jou sal bid en wat jou sal ondersteun.

Dit sal goed wees as jy uiteindelik hierdie nuus met al die belangrikste mense in jou lewe kan deel. Jou eggenoot, kinders en ouers, familie of vriende sou waarskynlik ook graag wou en moet weet. Maar gee jouself eers tyd om jou MIV status te verwerk en vertel ander geleidelik sodra jy veilig en gereed voel. As jy nog nie reg voel om dit te deel nie, kan jy met ʼn berader of jou kerkleier daaroor praat.

Vind ondersteuning

Jy kan ook by die plek waar jy getoets is navraag doen oor beraders en ondersteuningsdienste. Ander moontlikhede vir ondersteuning kan jou plaaslike kliniek of hospitaal, jou algemene praktisyn of kerk wees. Baie gemeenskappe het ook ’n tehuis of gemeenskapsberaders waar jy hulp kan vra. Sommige kerke het MIV projekte en beradingsdienste. Selfs al is die beradingsdienste nie op MIV toegespits nie, mag dit help om ʼn vertroulike plek te hê waar jy oor jou gevoelens kan praat.

Koester bestaande verhoudings

Selfs al is jy nog nie gereed om jou MIV status met goeie vriende te deel nie, moet jy jouself nie isoleer van ander mense wat jou liefhet, wie jy ook liefhet en saam met wie jy graag tyd spandeer nie. Vertroetel hierdie verhoudings en probeer om ook ‘n goeie vriend te wees. Dit kan help om jou perspektief te gee en nie so gefokus te wees op jou eie diagnose dat jy nie ander mense en hulle pyn en uitdagings raaksien nie. As jy egter besef dat ongesonde verhoudings jou skade doen en nie jou lewe voed nie, moet jy dit dalk oorweeg om so ʼn verhouding te beëindig.

Leer die belangrike feite ken

Daar is baie inligting oor MIV beskikbaar. In hierdie pamflet lig ons slegs ʼn paar belangrike aspekte oor MIV uit, maar dit sal goed wees as jy meer lees om te verstaan hoe jou immuunstelsel werk, hoe MIV oorgedra word en hoe dit jou liggaam beïnvloed as jy geïnfekteer is.

Vir meer inligting besoek www.cabsa.org.za

Chroniese siekte of doodsvonnis?

Jy het dalk al gehoor dat mense na MIV verwys as net nog ʼn chroniese siekte en jy mag dalk wonder wat dit beteken.

ʼn Kroniese siekte is ʼn langtermyn of per-manente gesondheidstoestand of siekte waar-voor daar dikwels geen geneesmiddel is nie. Voorbeelde van chroniese siektes sluit hoë-bloeddruk, asma en diabetes in. Hoewel baie van hierdie toestande lewensgevaarlik is, kan hulle tot so mate beheer word dat mens steeds ʼn relatief normale, betekenisvolle lewe kan lei.

MIV kan nog nie genees word nie. Maar met goeie kennis van die siekte, ondersteuning en toegang tot gesondheidsorg en behandeling is dit moontlik om daarmee te saam te leef. Ons uitdaging mag dalk wees om van ons drome, prioriteite en gewoontes aan te pas, maar MIV is nie ʼn doodsvonnis nie!

Toegang tot behandeling

Vroeë toegang tot antiretrovirale behandeling (ARVs) het die afgelope paar jaar ʼn groot impak op die verloop van MIV gemaak. Nuwe riglyne stel voor dat mense baie vroeër met ARVs begin, selfs voor hulle ernstig siek word of vigs ontwikkel.

Om seker te maak dat jy so gou as moontlik met ARVs begin, is dit belangrik dat jy in die gesondheidsorgsisteem bly. Maak seker dat jy opdaag vir jou afsprake en toetse. Die doel van hierdie toetse is om jou gesondheid en die vordering van die siekte te monitor. Dit kan ook aandui wanneer jy met ARVs moet begin. Indien jy op behandeling is, is dit belangrik om jou medikasie gereeld en getrou te neem.

Behandeling is egter meer as net ARVs. Dit is ook belangrik om jou liggaam goed op te pas en gesond te leef. Rus genoeg, eet gesonde kos, vermy of beperk jou suiker- en alkoholinname, vermy rook, oefen gereeld en probeer stresfaktore in jou lewe aanspreek. Onthou om tyd te maak vir die dinge en die mense wat jy geniet en waardeer.

Gee onmiddellik aandag daaraan as jy siek word. Besoek jou kliniek of jou dokter en gee aandag aan simptome voordat dit ernstig raak.

Dit is moontlik om jou MIV-infeksie te beheer! Hoe vroeër jy jou status bepaal, hoe beter is jou kanse om die toestand in toom te hou, langer gesond te bly en te leer hoe om ʼn betekenisvolle lewe te lei. Dit mag dalk nie dieselfde lewe wees wat jy jou jare terug voorgestel het nie, maar dit is steeds jou lewe en jy kan betekenis daarin vind.

Hoe kan ek ’n sinvolle lewe lei?

  • Hoop is noodsaaklik vir ʼn gesonde lewe. Hoop moedig jou aan om jouself op te pas.
  • Doen iets wat blywende waarde het, dit gee betekenis aan jou lewe.
  • Koester jou familie- en vriendskapsbande. Hou jou huidige verhoudinge gesond.
  • Wees positief teenoor ander en teenoor jouself.
  • Aanvaar en gee liefde en ondersteuning.
  • Gaan vir berading en praat oor jou gevoelens, maar ook oor jou toekoms.
  • Laat jouself toe om te droom, dink oor die toekoms en stel doelwitte vir jouself.
  • Fokus op geestelike groei en maak tyd om te bid, reflekteer of skryf.
  • En bowenal, onthou: Niks kan ons van die liefde van God skei nie!
  • God het jou lief!

Share this post