‘n Brief aan my gay vriend

Hi, Chris

Jy is op ’n Studentekerk-handevat in Malawi en jou stapelvoedsel is nsima. Soms nsima met ndiwo. Jy sê nsima met klein, gedroogte vissies is die eerste prys. En: “You haven’t eaten your fish until you’ve eaten its head!”

Ek gaan dus niks sê van die wonderlike etes waaraan ons hier by die skryfskool weglê nie. Nie ’n woord nie. Ek spaar jou die pyn om selfs maar net te hoor van hoenderpastei, soetpatats, A4 grootte steaks en aarbeie met roomys.

Maar laat ek ophou rondval. Dié mail gaan nie oor wat ons hier eet nie. Dit gaan oor die moedeloosheid in die mail wat jy gister vir my gestuur het. Oor jou quiet despair nadat jy ná vier jaar van moet-ek, moet-ek-nie? met jou ouers oor jou seksuele oriëntasie gepraat het. Jou pa het gesê hy aanvaar dit nie, hy sal nooit daarmee kan saamleef nie. En dit wys. Sy nooit voel soos ’n finaliteit.

Jou mail gaan oor die uitgesproke opinies van die leier van julle konstruksiespan oor die gay debat in die Kerk. Oor sy kategoriese uitsprake ten opsigte van mense met ‘n homoseksuele oriëntasie. As ek jou reg verstaan, laat hy en twee van die meisies wat hom in sy standpunte steun en teksverse uit Levitikus en Romeine opsoek en voorlees, jou soos ’n freak en ’n minderwaardige gelowige voel, een wat as gevolg van jou seksuele oriëntasie nooit in union with Christ (Kolossense 2:9 en 10) sal wees nie. En dit terwyl hulle nie weet jy is gay nie. Of, soos jy skryf: “Mag hulle die laaste mense wees wat dit hoor.”

Ek is ontsteld oor wat jy voel en deurmaak, Chris. Ek onthou die aand nadat ek en Louise amptelik ’n item geword het. Jy en ek en sy was nog die kleingroepie wat Kolossense 2:9-10 gedurende die weeklikse Bybelstudiebyeenkoms gekry het om te bestudeer. Die feit dat die volle wese van God gestalte gekry het in sy Gestuurde, Jesus Christus, was mindblowing vir ons. Die ewigheid van God in die Man van Nasaret. Al die wysheid, genade, liefde, regverdigheid, geregtigheid en heiligheid van die God van hemel en aarde in Jesus, wat nie eens ‘n eie huis besit het nie. Die volle krag van die Vader en die Heilige Gees in die Woord wat mens geword het. En wanneer ek en jy al ons hoop op Hom vestig, wanneer sy Gees ons daarvan oortuig dat Hy ons Verlosser en ons enigste toegang tot die Vader is, dan kry ons deel aan sy heiligheid, sy wysheid, sy genade, die lewe self. Elke mens wat sy Naam aanroep, se sonde word uitgewis deur die bloed van die Lam. Elkeen wat sy Naam aanroep, word gered.

Jy het nog gesê: “Die lewe van elke verloste mens word ’n onverganklike lewe in die blydskap, heiligheid, wysheid, liefde en krag van Jesus Christus.” Ek dink ek onthou jou woorde taamlik reg. Jy was daardie aand so absoluut seker van jou band met Jesus Christus. Of eerder sy band met jou: die onverbreekbare verbondenheid met jou, alles God se inisiatief, nie die mens s’n nie.

Nou is jy daar in Malawi saam met Christene wat waterpype lê en pad bou en hulle tot beskikking van my en jou Verlosser stel. ’n Paar spanlede laat jou aan 101 dinge twyfel, beginnende by wat Jesus Christus se gesindheid jeens jou is. Moet jou nie laat bluf nie, is hulle boodskap aan jou. By Jesus Christus is dit reg of weg met gays. Hulle laat Jesus Christus soos jou pa in dié fase van sy journey klink.

Tydens die skryfskool fokus ons onder andere op die skryf van Skrifgefundeerde literatuur wat na skole, kerke, taxi’s, die paaie en klinieke moet gaan. Ons leer dus kort, relevante stukke skryf oor die doop, boelies, waardes, sexting, dwelms, hoop, hoe om jou vriende te kies, die vyf gewoontes van mense wat na aan die HERE leef en (glo ‘n eerste) ook iets vir ons gay medegelowiges.

Daar maak iemand die Bybel toe oop by Matteus 8:5-13 en dieselfde verhaal in Luk 7:1-10. Lyk my dié ou lees die King James Bybel met Strong’s Numbers gereeld oop op sy rekenaar.

Ek copy vir jou wat hy vir ons in die KJV + Strong’s Numbers uitgewys het. Ek dink jy weet dit, maar Strong’s Numbers voorsien die Bybelleser van die verskillende betekenisse van die Hebreeuse en Griekse woorde in die bronteks van die Ou- en Nuwe Testament. So lyk Matteus 8:5-13 in die KJV met Strong’s Numbers:

Die ou wys vir ons dat die nommers by die woord “servant” verskil.

  • G3816 verwys na die Griekse woord pais.
  • G1401 verwys na die Griekse woord doulos.

Doulos is jou doodgewone slaaf of dienskneg, iemand wat vir jou werk.

Pais het drie moontlike betekenisse: 1) jou seun, 2) jou slaaf van die doulos-soort, of 3) ‘n jongeling, ’n jong man. Binne die Romeinse kultuur van daardie tyd was nommer 3 gewoonlik ’n jong slaaf vir wie die eienaar gekoop het met die oog op in ’n seksuele (en seker ook liefdes-) verhouding.

Die gegewens in Matteus 8:5-13 skakel die moontlikheid uit dat dit hier oor ’n Romeinse offisier se seun gaan. Die offisier praat met Jesus oor sy pais wat siek is en oor sy doulos wat sy bevele gehoorsaam. Hy maak onderskeid tussen slaaf en slaaf. Indien die offisier ’n jong man as metgesel vir homself gekoop het, openbaar hy die volle waarheid aangaande sy eie seksuele oriëntasie of praktyke aan Jesus deur die woord pais te gebruik.

Ek het lank sonder woorde daar gesit, Chris. Nee, ons is nie Romeine nie. Ons is Christene. Ons koop nie slawe vir ons eie doeleindes nie. Vir almal van ons wat in Christus is, geld Hebreërs 12:14: Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ‘n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie.

Ek is stomgeslaan, Chris. As die offisier se slaaf sy pais in die derde sin van die woord was, bestorm ek jou, jou pa en die Kerk nie met dié feit nie. So ongesond soos wat die Romeinse gemeenskap in Jesus se tyd was, so unhealthy, het jy my vertel, is elke gay community wat buite Christus leef en party en vir gay regte agiteer. Jy en ek hou nie daar baniere en plakkate op nie. Jy en ek is in ‘n verhouding met Christus, omdat Hy ons eerste liefgehad en sy lewe vir ons gegee het.

Ek het sprakeloos oor Jesus Christus daar gesit, Chris. Hy het die woord pais gehoor, en Hy weet alles.

Die pais wat om watter rede ook al besonder belangrik vir die offisier was — het vir Jesus saak gemaak.

Die offisier — ’n man binne die Romeinse kultuur waarin doulos en pais meer as een soort verhouding verteenwoordig het — het vir Jesus saak gemaak.

Jesus het van die Romeinse offisier se geloof gesê: “Dit verseker Ek julle: Ek het nog by niemand in Israel so ‘n groot geloof teëgekom nie. Ek sê vir julle: Baie sal van die ooste en die weste af kom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel.”
(Matteus 8:10-11)

Die Jesus van Matteus 8:5-13 oorweldig my, Chris. Hy is die God van Paulus, Petrus, die Romeinse offisier en sy pais. Hy is my en jou God, Chris.

Ek weet al dat God die Vader dié wat in sy Seun is, onder hande neem soos wat ‘n boer die lote aan sy wingerdstok snoei en skoon knip. (Johannes 15:1-5). Wat ons Vader wil verander, verander Hy. Wat Hy wil laat bly, laat Hy bly. Wat Hy wil gebruik, snoei hy skoon. Wat Hy onbruikbaar en vol dood vind, snoei Hy volledig uit en weg.

Jou mail sê dat kerkmense jou ‘n harde tyd gee, Chris. Ek bid dat jy die hart van God in dié tyd in Matteus 8:5-13 sal hoor. Ek tweet vir jou:

Moet nooit ophou om met Jesus Christus te praat nie. Hy weet alles. Jou geloof in Hom is sy blydskap.

Hoop daar is vandag nsima met vissies op julle menu!

André

Maretha Maartens

Share this post