My werk – ’n roeping?

Sonder om te groet kom gooi my bestuurder ʼn spul dokumente op my lessenaar neer. Die slawedrywer besef duidelik nie dat dit Vrydagmiddag is nie. My werk lê al hoër opgestapel as ʼn kameelperd wat op sy agterpote staan. Ek kan voel hoe die sweet onder my arms in nat kringe deur my langmouhemp begin uitslaan. Ek sal weer my naweek moet prysgee. Alles net om die maatskappy se beursie nóg voller te maak. Dit baat nie eens ek vra my kollegas om my uit hierdie penarie te red nie. Hulle vermy in elk geval oogkontak; desperaat om besig te lyk sodat niemand dalk vir hulle nog werk sal gee nie. Dit voel vir my of ek my vir niks afsloof …

Dit blyk uit ʼn onlangse peiling van die bekende navorsingsgroep, Gallup International, dat slegs 13% van werknemers wêreldwyd gemotiveerd voel om hul werk te verrig. Dit is skokkend om te dink dat sewe uit elke agt werknemers die grootste deel van hulle lewens deurbring in ʼn omgewing waarvan hulle nie hou nie. Dis te verstane hoekom werknemers soms soos renperde by die deur uitstorm as die werksdag om is.

Werknemers kan slegs positief wees oor hulle werk as hulle voel dis betekenisvol en iets om op trots te wees. Daarom is dit so belangrik om die regte siening oor werk te hê. Die Bybel kan ons hiermee help.

1. Wat doen God in Genesis 1?

Die eerste hoofstuk van die eerste Bybelboek konfronteer ons nie met woorde en beskrywings van God nie, maar ons sien eerder wat God doen. Die Here is hier aan die werk, besig om ʼn hemel en ʼn aarde te skep wat sal wys hoe groot en wonderlik sy Naam is. Werk is nie benede God of ʼn minderwaardige handeling nie. Die Here is nie ʼn koning wat passief op ʼn troon sit en opdragte uitdeel nie. Nee, werk is die uitdrukking van die Here se skeppende karakter.

Ons behoort dus ʼn baie positiewe siening te hê van werk. Werk is nie iets wat deur owerhede uitgedink word om staatskoffers vol belastinggeld te kan maak nie. Inteendeel, as beelddraers van God (Genesis 1:27) verkry die mens die voorreg om hierdie hemelse aktiwiteit op aarde te mag voortsit.

2. Ek is God se medewerker

In Genesis 2:15 stel die Here die mens aan om die tuin waar Hy woon, te bewerk en op te pas. So stel God self die mens aan as bestuurders oor die aarde, as medewerkers in hierdie nuwe wêreld vol potensiaal om uitgebou en bewerk te word.

Adam en Eva was verantwoordelik daarvoor om na die skepping om te sien, maar dit impliseer ook dat hulle aanspreeklik was teenoor God vir wat hulle daarmee doen. Ongeag of ons by die huis of in ʼn besigheid werk, ons moet die take waarmee ons besig is tot die beste van ons vermoë verrig. Om ons talente uit te leef is in ons DNA vasgelê; dit is waarvoor die Here ons geskape het.

3. Redes hoekom ons werk

ʼn Paar jaar gelede het ʼn artikel in The Journal of Positive Psychology getoon dat daar nie juis ʼn sterk verhouding bestaan tussen ʼn persoon se emosionele welstand en die salaris wat die persoon verdien nie. Ironies genoeg was die werknemers waarmee die onderhoude gevoer is, onbewus daarvan dat meer geld nie noodwendig tot groter geluk lei nie. As geld nie ʼn betroubare doelwit is nie, watter dryfveer en mikpunte moet ons hê om meer vreugde uit ons werk te put?

In die tyd wat Jesaja geskryf is, is tempels as die rusplek van gode gesien. As ons dan in hierdie Bybelboek (hoofstuk 66 vers 1) lees dat die Here sê: Die Hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete, dan word die skeppingsverhaal die verhaal van die kosmiese tempel of woonplek wat die Here bou. God rig alles binne hierdie skepping in om ʼn unieke funksie te hê: die son moet skyn, die voëls van die lug moet vlieg en vrugtebome moet op ʼn bepaalde tyd vrugte dra. Op dieselfde wyse moet die mens ook hul skeppingsdoel uitleef: om getroue medewerkers te wees wat die Here se Naam só verheerlik. Dit beteken dat die werk wat ons doen, maak nie saak hoe onbenullig dit lyk nie, groot waarde in die oë van die Here het.

4. Leef jou liefde in dade uit

Om mens te wees, beteken om in verhouding met ander mense te staan. Daarom bepaal die kwaliteit van ons verhoudings met kollegas en kliënte die mate van geluk wat ons by die werkplek ervaar. ʼn Instrument soos ʼn trompet of viool word nie gemaak sodat mense daarna moet kyk en dit moet bewonder nie. Die doel daarvan is dat ʼn musikant dit moet optel en ʼn melodie daarop moet speel. En net soos musiek ʼn invloed uitoefen op die gemoed van dié wat daarna luister, het ons dade ʼn effek op die
lewens van ander.

Die rede vir elke taak is tog om die lewe makliker te maak vir ander. As ons met die regte motivering (om ander te help) ons taak verrig, is ons besig om liefde aan ons naaste te bewys. Werk is eintlik maar liefde in aksie: liefde met opgerolde moue en ʼn bietjie sweet op die voorkop. Daardeur word ons geloof ʼn praktiese werklikheid soos wat die Bybel vir ons sê dit moet wees: Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet die daad bewys word, en dan in opregtheid.
(1 Johannes 3:18)

Ek maak ’n beker koffie vir my en ’n kollega en word beloon met ’n warm glimlag – ’n klein oomblik van vreugde waarin ons albei kan deel. Verbeel ek my of lyk die hoop dokumente op my tafel nou kleiner? My vingers beweeg fluks oor die sleutelbord en die tyd gaan vinnig verby. Buite my kantoor klink die vrolike klanke van voëls se gekwetter. Nie alleen ’n eggo in my hart nie, maar ’n melodie wat in die gange van die hemel weerklink.

Share this post