My plig is my roeping

’n Roeping

Om ’n polisie- of korrektiewediensbeampte te wees is vir sommige mense net nog ’n werk, maar vir baie is dit meer as bloot plig. Dit is ’n roeping. Persoonlik is dit ook my roeping vir die afgelope 28 jaar. My roeping is om die samelewing te dien en te beskerm.

Dit is ’n moeilike en uitdagende plig om te verrig. Ons werk meestal met die mense wat nie aan die reëls en waardes van die samelewing konformeer nie. As gevolg van hul negatiewe dade hou hulle nie van ons nie. Soms sal hulle nie huiwer om ons kwaad aan te doen of dood te maak nie. Ons leef elke dag met die moontlikheid dat ons dalk nie weer ons gesinne sal sien nie. Ons gesinslede vrees dat iemand eendag vir hulle die nuus sal bring dat ons die hoogste prys betaal het in ons diens aan die samelewing. Ons gesinne moet dikwels opofferings maak weens ons plig om te dien.

Waarom hou mense aan om in weerwil van al die gevare steeds polisie- en korrektiewediensbeamptes te wees? Is dit omdat ons hoë werkloosheid beleef en dit as ’n beskikbare alternatief sien? Net vir die geld? Of is dit nie ook waar dat mans en vrouens voel dat dit ’n roeping is om hierdie werk te doen nie.

Hulle doen dit omdat iemand dit moet doen en hulle bereid is om alles te waag om dit te doen.

Hulle doen dit omdat hulle ’n beter, veiliger en regverdige samelewing wil sien waar vrede en geluk heers.

Hulle voel trots wanneer hulle hul uniforms aantrek, want hulle weet hulle kan ’n verskil maak in iemand se lewe en in die samelewing.

Hulle voel goed wanneer hulle iemand gehelp het. Hulle voel goed wanneer ’n saak opgelos is. Hulle voel goed wanneer ’n gevangene ’n korrektiewe inrigting verlaat met ’n nuwe doel in die lewe.

Agter hierdie roeping is die oortuiging dat God jou geroep het om hierdie werk te doen en daarom is dit evangeliebediening. Dit is diens in die Koninkryk van God. Dit is om sy Naam te verheerlik deur ander mense, dikwels die mees kwesbares, te help en te beskerm.

God sal met ons wees in hierdie roeping

God wat ons roep, is ook die Een wat met ons sal wees en ons sal beskerm en bewaar.

Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. (Psalm 23:1-4)

Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou … Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is ʼn skild en pantser. (Lees asseblief die hele Psalm 91.)

Hy help ons om deernis te hê met die slagoffers van misdaad en die gesinne van oortreders. Hy help ons om steeds die beeld van God in die skuldige te sien.

Hy gee ons die maatstaf om geregtigheid na te streef.

Deur Hom leef ons met integriteit en weier ons om deel te wees van die korrupsie. God is ’n God wat ongeregtigheid haat. Daar is geen korrupsie in God nie. Ons weet dat ’n paar medeoffisiere weens hulle korrupsie ons almal ’n slegte naam gee in die samelewing. Laat ons mekaar herinner aan wat geskryf is. “Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: “Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.” (Hebreërs 13:5)

Hoe om te volhard

Ons werkomgewing laat ons nie onaangeraak nie. Die geweld, trauma, wreedheid, dood en bendebedrywighede is van die goed waaraan ons op ’n daaglikse basis blootgestel is. Dit beïnvloed die manier waarop ons mense in die algemeen beskou. Dit beïnvloed ons gesondheid. Dit kan post-traumatiese stres veroorsaak.

Hoe kan ons aanhou om ons plig te doen?

 • Toegewyde polisie en korrektiewediensbeamptes sal vir jou die volgende sê:
 • Moet nooit jou werk bloot sien as nog ’n plig nie – sien dit as ’n roeping van God.
 • Moet nooit probeer om dit op jou eie te doen nie. Doen dit met die hulp van God. Bid gereeld dat God met jou sal wees
 • Maak seker dat jy in ’n verhouding leef met God. Wees gedissiplineerd in die uitoefening van jou gemeenskap met God en medegelowiges.
 • Gebruik die geleenthede in jou kerk om jou geloof te versterk.
 • Maak seker jy het die regte vriende.
 • Maak seker dat jy ’n goeie gesinslewe het. Bestee soveel as moontlik gehaltetyd saam met hulle.
 • Volg ’n gesonde leefstyl met genoeg oefening en rus en lekker goed om te doen om jou te help ontspan.
 • Wees versigtig om nie te veel te eet of te drink nie – alkohol kan jou nie regtig help om aan die stres te ontsnap nie; dit sal eerder meer stres veroorsaak.
 • Erken aan jouself dat jou werkomgewing van geweld jou lewe kan beïnvloed en dat jy na jou eie welsyn moet omsien.
 • Vra hulp wanneer jy terneergedruk voel of wanneer die stres by die werk begin om jou en jou gesinslewe te beïnvloed. Praat met vertroude mense wat in staat sal wees om regtig te luister.

Dankie dat jy ’n verskil maak in Suid-Afrika.

Want God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. (2 Timoteus 1:7)

Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand. (Jesaja 41:10)

Dr Dawid Kuyler

Share this post