Misdadigers kan verander

Mense is keelvol vir misdaad. 

Baie word spandeer om huise, motors en ander besittings te beveilig teen misdadigers. Ons almal probeer die vrees wat misdaad skep besweer. Ons almal kla dat misdadigers te maklik wegkom. Ons kla oor die Polisie en die howe. Ons kla oor wat in tronke gebeur. Ons persepsie is dat misdadigers te lekker leef in die gevangenis terwyl ons, die slagoffers van misdaad, aan die kortste ent trek.

Hoekom pleeg mense misdaad? Hoekom maak hulle die lewe
vir ons so swaar?

Die antwoord op die vraag waarom mense misdaad pleeg is nie eenvoudig nie. Ons praat maklik en sê dat mense lui is, skelm is, nie wil werk nie, ens. Is dit so eenvoudig?

Die kundiges soos kriminoloë, sielkundiges en maat-skaplike werkers vertel dat daar baie redes is waarom mense misdaad pleeg. Misdaad is ’n komplekse verskynsel. Elke misdadiger het ’n eie lewensverhaal om te vertel. Ervaring het ons geleer dat baie misdadigers uit huisgesinne kom wat nie reg funksioneer nie, wat eintlik bietjie siek is. Hulle kom uit ons gemeenskappe. Baie is mense wat êrens langs die lewenspad seergekry het en weens omstandighede en verkeerde vriende op ’n pad van selfvernietiging beland het. Voeg hierby ook nog die feit dat daar ’n direkte band tussen die gebruik van alkohol en dwelms en die pleeg van misdade is, dan verstaan ons dat dit nie so eenvoudig is om te sê waarom mense misdaad pleeg nie. Misdadigers is mense, mense met gesinne en familie en vriende, mense uit ons gemeenskappe.

Dit is eers as jy met ’n misdadiger gaan sit en gesels dat jy begrip kry dat dit ’n mens is wat voor jou sit. ’n Mens met ’n eie storie. ’n Mens wat maklik ook jou kind, man, vrou, broer, oom, tannie, pa of ma kon wees. In ons gevangenisse sit oud en jonk, arm en ryk, geleerd en ongeletterd, wit, bruin en swart.

Volgens die Bybel is ons almal sondig van nature. As dit nie vir die genade van God was nie, kon ons ewe maklik ook as ’n krimineel opgeëindig het. As ons dit verstaan, kyk ons met ander oë na kriminele. Dit is eers wanneer jy met ’n misdadiger gesels dat jy verstaan dié persoon is ook maar net ’n mens. Iemand met sy of haar eie storie. In ons gevangenisse is ou en jong mense, ryk en arm, opgevoed en ongeletterd, wit, bruin en swart.

Moet ons hulle veroordeel?

Ons kan op geen manier enige misdaad goedpraat nie. Al het ons ook hoeveel begrip vir misdadigers mag ons nooit goedpraat wat hulle gedoen het nie. Die skade wat misdaad aan ander doen is daarvoor net te groot. Die ekonomiese verlies, die lewensverlies en die emosionele trauma wat misdaad veroorsaak is genoeg rede om altyd misdaad te veroordeel. Maar om die misdadiger te verwerp is ’n ander saak. Dit mag ons nie. Nee, ons moet liewer help sodat misdadigers se lewe kan verander en sodat hulle nie maar net weer gaan misdaad pleeg wanneer hulle eendag uit die tronk kom nie. Die vraag is natuurlik; kan misdadigers se lewe verander? Natuurlik kan mense verander – God kan en wil vergewe. Hy kan mense nuut en heel maak, totaal nuut. Daar staan tog in 2 Korintiërs 5: “Iemand wat aan Christus behoort is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God…” En in die nuutmaak van mense gebruik God mense soos ek en jy as sy instrumente.

 Wat sê die Bybel? 

Daar is baie wat ons kan doen vir hulle wat hulself aan misdaad skuldig gemaak het. Wanneer ons die Evangelies lees, dan val dit op dat Jesus ons daaraan herinner dat Hy betrokkenheid by mense in die tronk sien as deel van sy navolgers se barmhartigheid (Matteus 25). Wanneer Christus aan die kruis sterf, dan is een van die misdadigers die eerste wat genade ontvang. So kan ons aangaan en vertel van hoe Moses, wat ’n Egiptenaar vermoor het, tog in God se diens kon staan. Paulus, wat ’n medepligtige was met Stefanus se dood, word ’n apostel. Die boek Filemon vertel ons van Onesimus wat in die gevangenis ’n Christen word en met die situasie gekonfronteer word om na die samelewing en ander Christene terug te gaan. Die antwoord op die vraag wat ons kan doen is: wees ’n Christen en reageer soos Christus van jou verwag.

Raak sinvol betrokke!

Dat ons as Christene ’n verantwoordelikheid het teenoor misdadigers, is ’n feit, maar hoe ’n mens sinvol betrokke kan raak is ’n ander vraag. Die volgende wenke kan aan die hand gedoen word:

Wees ’n ingeligte Christen wat nie maar net saam kla oor misdaad nie. Lewer ’n sinvolle bydrae in gesprekke met vriende en in die kerk. Christene soek die waarheid en versprei nie halwe of onwaarhede oor misdaad en misdadigers nie.

Bid vir mense wat in die gevangenis is. Die tronk se mure kan nie God se liefde uithou nie. God wil juis mense se lewens verander.

Besoek die lidmate van jou gemeente, jou familie en vriende in die gevangenis. Wys hulle dat jy steeds omgee.

Korrespondeer met gevangenes. As jy iemand nie kan besoek nie, skryf vir hom of haar. As jy in die gevangenis sit, is jy afhanklik van besoeke en briewe vir kontak met die wêreld buite. ’n Brief is ’n teken van hoop, ’n teken dat iemand jou onthou het.

Bid vir die leraars en lidmate wat betrokke is in die bediening aan die gevangene. Die bediening van die evangelie aan gevangenes is nie maklik nie. Gevangenes kan soms erg manipulerend wees. Hulle kan hard wees. Hulle kan die kerk wantrou. Ons soek mense wat met ’n hart vol liefde, met veel geduld ’n pad saam met ’n gevangene kan loop. Bid vir hulle dat hulle die geleenthede wat daar is om gevangenes te bedien optimaal sal benut.

Bid vir die personeel wat met die gevangenes werk. ’n Gevangenis is ’n harde plek en dit raak die mense wat daar werk. Jy kan maklik later net so hard word soos jou omgewing. Kom ons bid dat die Here ook elke personeellid sal toerus vir hulle taak en hulle ook sal gebruik om gevangenes na Jesus te lei. Dalk woon daar in jou gemeente mense wat by ’n gevangenis werksaam is. Gaan gesels met hulle. Bid saam met hulle.

Ondersteun lidmate, familie en vriende in die gevangenis. Ons ken almal die uitdrukking: Soos ’n broer in die tronk. Jy is lief vir hom maar praat nie van hom nie. Familielede is dikwels skaam om te vertel dat hulle iemand in die gevangenis het. Gesinne en families kry finansieel en emosioneel swaar. Hulle het ons Christelike liefde en ondersteuning nodig. Dalk soek hulle vervoer na die gevangenis vir ’n besoek. Dalk het die ma en kinders berading nodig om aan te pas. Kyk wat kan jy doen.
Raak betrokke.

Raak betrokke by misdaadvoorkoming in jou dorp. Dit is beter om mense uit die tronk te hou. Vind ’n bietjie uit watter instansies op jou dorp betrokke is by kinders wat met die gereg bots. Ons kan ’n verskil maak.

Ons moet almal hard werk om Bybelse waardes in ons gemeenskappe te herstel. Kom ons vat hande, in ons families, ons skole, ons kerke en en werk vir die herstel van waardes soos respek vir ander, eerlikheid, nederigheid
en meelewendheid.

Kom ons ontdek weer die waarde van harde werk, om geregtigheid te soek, versoening en vrede. Jesus het hierdie waardes aan sy volgelinge in Matteus 5:1-12 geleer. Hy gee dit aan ons – as die vrugte van sy Gees wat in ons werk – sien Galasiërs 5:22-23. Maar ons moet by onsself begin. “Kom ons leef die waardes uit, as lig en as sout in die wêreld” (Matteus 5:13-16).

As ons gehoorsaam is aan die opdrag van Christus, sal ons reeds ’n groot deel doen om geweld uit ons samelewing te weer. Ons sal die instrumente word waardeur mense nuutgemaak en ons samelewing weer heelgemaak word.

Hebreërs 13:3:

Dink aan die gevangenes asof julle self ook gevangenes is, en aan dié wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. 

In Matteus 25:36 sê Jesus self: “Ek was in die tronk, en julle het My besoek”, want: “Vir sover julle dit aan een my van die geringste van hierdie broeders gedoen het, het julle dit aan My gedoen”

Dr Dawid Kuyler

 

AFR152

Share this post