Kom, laat ons bid

Daar is deesdae wonderlike kommunikasiemiddels.

’n Kommunikasiemiddel is iets wat jy gebruik om vir iemand anders ’n boodskap te stuur, soos ’n selfoon, ’n telefoon of ’n rekenaar.

Lank gelede moes mense ’n boodskap te voet, te perd of per skip na iemandstuur. Vandag help telefone, die internet en satelliete ons om boodskappe binne sekondes regoor die wêreld te stuur. Maklik, nê?

Ongelukkig is hierdie nuwe kommunikasie-middels ook nie sonder probleme nie. Dit kos dikwels baie geld om ’n boodskap so te stuur. Telefone en rekenaars kan breek of gesteel word en die persoon met wie jy wil praat kan besig wees.

Ons Here het egter vir sy kinders die heel beste kommunikasiemiddel gegee om met Hom te praat. Ons noem dit GEBED. Dit is die één kommunikasiemiddel wat ons nooit in die steek sal laat nie.

Wat is gebed?

Gebed is om met God ons Vader te praat. Dit kos nie geld nie en jy hoef nooit te wag om met God te praat nie. Jy kan enige tyd en enige plek bid, God luister altyd.

God help ons om te bid. Hoe doen Hy dit? Heel eerste het die Vader sy Seun Jesus Christus na die aarde toe gestuur. Jesus het vir ons kom wys hoe lyk God. In Jesus kan ons sien hoe groot God se liefde vir ons is. In ons plek is Jesus Christus gestraf, vir ons sonde. Vir ons is Hy aan die kruis doodgemaak. Maar, Hy het toe weer opgestaan. Hy lewe! Hy bid nou vir ons by sy Vader. As ons in Hom glo en ons is vir Hom lief, dan is ons kinders van God. Dan hoef ons niks meer bang te wees om met God te praat nie. Ons kan maar vir Jesus vra om ons gebede na God toe te vat en vir ons by God te pleit.

Maar God het ook sy Gees gestuur om binne-in ons te kom bly. Die Heilige Gees help ons ook om te bid. Ons hoef nie eers hardop te praat nie, God hoor selfs die gebede wat jy in jou gedagtes bid. Meer nog, die Bybel belowe ons dat wanneer ons nie weet watter woorde om te bid nie, die Heilige Gees namens ons bid en die regte woorde sê.

Is dit nie wonderlik nie? Jy kan altyd en enige tyd met God, die Skepper van hemel en aarde, praat. God is bly wanneer sy kinders met Hom praat, Hy wil graag hê dat jy tot Hom sal bid. Daarom moet jy nie net bid wanneer jy in die moeilikheid is of wanneer jy kerk toe gaan nie. Jy moet elke dag gereeld met God praat.

Hoekom moet ons bid?

Daar is baie redes hoekom God se kinders tot Hom moet bid. In die eerste plek kan ons God as ons Vader aanbid en Hom loof en prys omdat Hy God is. Wanneer jy bid, erken jy God se grootheid en sê jy dat jy vir God nodig het en dinge nie op jou eie kan regkry nie.

Ons bid ook om vir God dankie te sê. Wanneer jy om jou rondkyk is dit maklik om te sien hoe goed God vir jou is. Selfs wanneer slegte dinge gebeur, kan ons weet dat God ons nooit alleen sal laat nie en die slegte dinge op ’n goeie manier in ons lewens kan gebruik. Ons kan vir God dankie sê vir al die maniere waarop Hy ons seën, ons lei en vir ons sorg.

Die Bybel leer ons dat ons al ons blydskap, bekommernisse en vreugdes met God kan deel. Ons kan vir God sê wanneer iets ons pla of wanneer ons iets nodig het. Hy wil dit graag hoor en Hy wil ons graag help.

Ons kan ook bid vir ander mense. Ons kan bid vir die mense vir wie ons lief is en selfs vir mense wat ons nog nooit ontmoet het nie.

God ken elke mens op hierdie aarde en Hy is vir hulle almal lief. Daarom kanons bid vir mense wat nog nie van Jesus gehoor het nie, mense wat deur rampe geraak is en selfs mense van wie jy op die televisie gehoor het.

Laastens kan ons tot God bid om ons sondes te bely. Sonde maak ons hartseer en bring ’n skeiding tussen ons en God. Wanneer ons hierdie sondes erken en opreg daarvoor jammer sê, vergewe God ons. Want Jesus het mos al klaar ons straf gedra! Dan kan ons weer gelukkig en in vrede lewe.

Hoe moet ons bid?

Wanneer ons bid, moet ons onthou dat ons met God ons Vader praat. Ons praat met Hom deur sy Seun Jesus Christus. En sy Heilige Gees help ons om te bid.

Ons kan nie elke keer net met ’n lysie na God kom waarmee Hy ons moet help nie. Wanneer ons bid, praat God ook met ons deur die Bybel, deur ander mense of deur die Heilige Gees in ons harte. Daarom moet jy ook luister wat God wil hê jy moet doen. Soms, wanneer ons vir ’n probleem of vir iemand anders bid, wys God vir ons hoe Hy ons wil gebruik om die probleem op te los of die persoon te help.

Dit voel asof God nie na my luister nie. 

God luister altyd na wat ons sê. God antwoord ons egter nie altyd dadelik nie. Hy weet wat die heel beste vir ons is en wanneer jy vir iets bid wat nie vir jou goed sal wees nie, of wanneer jy net vir jou eie selfsugtige redes bid, sal God dit nie vir jou gee nie.

Soms wil God iets vir jou gee, maar is dit nog nie die regte tyd nie. Dan gaan jy ’n bietjie moet wag. Ons moet egter nooit mismoedig raak of ophou bid nie. Die groot en almagtige God, wat hemel en aarde gemaak het, het ons baie lief, luister altyd na ons en wil ons graag help.
Watter wonderlike voorreg is dit nie om tot Hom te bid nie!

Share this post