“Julle moet in My bly . . .”

 Lees Johannes 15:1-8

“Ek is die wingerdstok, julle die lote.
Wie in My bly en Ek in Hom, dra baie vrugte,
want sonder My kan julle niks doen nie” (v. 5).

Jesus wy ʼn hele gesprek met sy dissipels aan verbondenheid. Oor hoe Hy en hulle aan mekaar vas is.
Dit is maar goed so, dié deeglike uiteensetting, want hierdie volgelinge laat los baie maklik. Die eerste bietjie trekkrag of suigkrag wat op hulle uitgeoefen word, maak dat hulle hulle houvas sommer verloor.
Dit bedreig hulle hele bestaan as koninkrykskinders. Só sê Jesus. Want hulle is tog wát en waar hulle is omdat hulle vrugte dra. Omdat diegene wat van hulle afhanklik is op daardie vrugte staatmaak. En as hulle, die lote, van die wingerdstok losbreek, is daar nie vrugte om van te praat of te lewe of te geniet nie.
Maar nee, geen loot kan uit sy eie vrugte dra nie; dit moet uiteraard aan die wingerdstok vas wees. Behoorlik geheg. Ingegroei. Ter wille van die vrugte wat dit dra.
Dit is ook ter wille van die vrugte dat die lote gesnoei sal word. Ag, en dit is nooit maklik om onder die snoeiskêr deur te loop nie. Maar as dit tot voordeel van die vrugte sal wees, dan moet die Snoeier maar kom. En as die Vader boonop daardeur verheerlik word, dan is dit reg so.
Enigiets is reg en goed, solank die loot net nie vrugloos bly  nie. En dan weggegooi en verdroog en uiteindelik vuurmaakhout word nie.

Dit is die prys wat die lote betaal vir ’n verbreekte verbinding tussen hulle en die wingerdstok: vrugteloosheid, nutteloosheid. Brandhout.
Hoe behou die lote dan hierdie verbintenis met die wingerd-stok? Is daar ’n wet wat hulle moet nakom om dit te verseker? Of ’n spesiale vasklou-aksie waarin hulle moet uitblink?
Anders gesê: Wat moet die koninkrykskinders doen om hulle verbondenheid aan die Koning te behou?
Jesus sê: “As julle in my bly en my woorde in julle . . .” (v. 7).
Aha, die woorde! Jesus se woorde wat, soos Hy reeds gesê het, gesorg het dat die lote reg gesnoei word. Die Jesuswoorde is die ABC van hierdie verbintenis. Dra jy dié woorde in jou, is die verbintenis verseker.
Maar dit is nie ʼn prestasie wat met moeite en deursettings-vermoë behaal word nie; dit is bloot ’n lewensfeit: Die Jesuswoorde vloei soos lewensap van die wingerdstok na die lote. En vind uiteindelik hulle bestemming in die vrugte wat gedra word.

Here, u woorde voed en vorm ons.
Dit is vir ons ’n lig op die pad.
Dit maak die lewe suikersoet!

Uit: Seisoene van genade deur Barend Vos. Kliek hier om te bestel.

Share this post