Hoe vertel ek iemand van Jesus?

As jy vandag hierdie oor hierdie onderwerp lees, hoef ek jou waarskynlik nie te oortuig hoe belangrik dit is om vir iemand van die Here te vertel nie! Die Here stuur ons om sy getuies in die wêreld te wees: “… soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle (Johannes 20:21)”. As ons God se kinders is, kan ons nie anders nie; ons wil graag oor Jesus getuig.

Natuurlik is daar baie maniere om te getuig. Ons getuig deur ons dade van omgee, deur ons voorbeeldige lewe en ons verhouding met ander – in ons liefde vir mekaar sien ander Jesus Christus se liefde raak. Die oorgawe waarmee ons die Here aanbid is ook ’n getuienis teenoor ander. Maar dan moet ons ook met woorde getuig. Ons moet vertel van Jesus Christus. Romeine 10:14 vra: hoe sal iemand kan glo as niemand vir hom of haar van Christus vertel nie! Dis oor dié “vertel” van Christus, wat hierdie pamflet gaan.

Vyf basiese dinge om te onthou.

 1. Jou eie storie

As jy van die Here getuig, vertel jy altyd (selfs onbe-wustelik) jou eie storie. Ons kan nie oor iets anders praat as oor wat die Here vir my, in my lewe, beteken nie. As jy besef dat jy niks anders hoef te vertel as jou eie ervaring nie, raak dit nogal lekker. Dit beteken dat jy ’n bietjie moet dink wat die Here vir jou beteken en wat Hy op die oomblik besig is om vir jou te leer. Bid en praat met die Here oor wat Hy vir jou wil wys; dán het jy jou getuienis.

Dit beteken ook dat wanneer jy vir iemand van Jesus vertel, jy beslis nie oor daardie persoon se lewe of dood moet praat nie. Ons weet tog nie wat in iemand anders se hart aangaan nie. Ons moet nie vir ’n oomblik probeer om vir hulle te vertel wat hulle kortkom in die lewe of watter vreeslike helse vuur op hulle wag nie. Ons word nie geroep om mense te oortuig van hulle sonde of om oor hulle lewe te oordeel nie; ons word gestuur om oor ons eie lewe saam met die Here Jesus te praat.

 1. Onthou om eers te luister

Onthou, ’n gesprek het twee deelnemers: luister eers baie mooi na wat die ander persoon óók vir jou wil sê. Stel opreg belang. Hoe gaan dit? Watter vrae is daar? Sonder om eers te luister mag ons nie begin praat nie. Dit kan wees dat jou belangstelling al klaar iets van die Here se liefde op ’n baie kragtiger manier oordra as wat woorde ooit kan. Natuurlik kan dit ook wees dat die Here vir jóú ’n paar dinge in die gesprek wil leer.

 1. Jy kan nooit alles verduidelik nie

Aanvaar dat jy nooit alles oor God kan verduidelik nie. Ons kan God mos nie ten volle verstaan nie. Ons hoef Hom ook nie te probeer verdedig of regverdig nie. God kan dit self doen!

Al wat ons moet doen is om ons stukkie insig of ervaring van die Here oor te dra. Partykeer kan ’n mens nogal met sekerheid ’n paar dinge oor die Here sê, ander kere weet jy nie so mooi wat die Here doen of waarheen Hy oppad is met jou en jou gespreksgenoot nie. Jy hoef ook nie.

Onthou ook dat geen twee getuienisse ooit dieselfde is nie. Daarom is daar geen vaste reseppies hoe om te getuig nie. Elke mens beleef God anders. Elkeen se verhouding met die Here verskil nogal van joune. Dit mag maar so wees.

 1. Jy is nie alleen nie

Gelukkig kan jy weet dat jy nie alleen is nie. Lank voor jy besluit het om met iemand oor die Here te praat, was die Heilige Gees al in gesprek met daardie persoon. Lank nadat jy weg is, sal God nog steeds by daardie persoon wees. Die Heilige Gees oortuig mense van hulle behoefte aan God en sy liefde, en lei hulle om hulle lewens vir Hom oop te maak.

Ons hoef niemand te dwing, te oortuig of bang te praat sodat hulle ook hulle harte vir die Here moet gee nie. Ons hoef nie telling te hou van hoeveel mense ons na die Here gelei het nie. Ons getuig eenvoudig oor wat die Here vir ons beteken. Hy gebruik ons liefde en woorde – hoe skeef en krom dit ook mag wees – om op sy regte tyd ander van sy liefde te oortuig.

 1. Wie kom tot bekering?

Een van die wonderlikste dinge wat gebeur as jy met iemand oor die Here gesels, is dat jy in die proses self ook die Here beter leer ken. Net soveel as wat die Here in jou gespreksgenoot se hart aan die werk is, is Hy ook besig met jou. Jy sal dikwels beleef dat jy self nogal in só ’n gespek meer verwonderd oor God raak as wat jy vermoed die ander persoon is. Wanneer ons met iemand oor die Here praat, praat die Here ook weer ’n slag met ons.

As ’n mens hierdie vyf beginsels verstaan, raak getuienis sommer baie lekker. Ons móét getuig, maar ons is nie alleen nie, en ons kan maar deel wat ons weet. En dit dan in die Here se hande laat…

Kom ons raak prakties

Bid en wag

Dit is seker vanselfsprekend dat alles op ons knieë begin. Vra die Here om jou te help raaksien wanneer en met wie jy waaroor moet praat. En maak dan jou oë en ore wyd oop om te sien watter geleenthede die Here oor jou pad bring. Wanneer ons bid, hoor die Here. Dan berei Hy die persoon voor met wie ons moet praat. En Hy berei onsself ook voor.

Voor jy met jou mond praat

Onthou dat jy al heelwat sê met wat jy doen, met jou houding, jou glimlag en die liefde wat daar uit jou straal. Bou eers ’n verhouding met die ander persoon, wees nuuskierig en probeer verstaan hoe sy of haar lewe is voor jy één woord sê. Raak eers lief vir die persoon. Wanneer ons teenoor mense van ’n ander taal, kultuur, ras of geloof getuig – maar eintlik teenoor enige mens – is dit veral belangrik dat ons respek sal betoon, aanvaarding en liefde sal wys en onsself nooit sal opdring nie. Sorg dat jou manier van lewe jou getuienis sal bekragtig, en nie andersom nie!

Meestal moet mens baie moeite doen om eers vriende met iemand te raak voordat jy sommer teenoor so iemand begin getuig. Ons noem dit vriendskaps-evangelisasie. Dit is veral belangrik as jy met mense van ander gelowe oor Christus wil praat.

Jou storie

Probeer dink en ontdek wat jy van die Here wil sê en ook wat die Here deesdae vir jou leer. Partykeer sal jy iets vertel van hoe die Here vir jou sorg en help, ander kere dalk oor die Here wat jou vrymaak van sonde en skudgevoelens. Baie getuienisse het te make met liggame, harte en verhoudinge wat gesond word; ander praat weer van ons hoop vir hierdie lewe én die lewe hierna. Partykeer praat ons met sekerheid, ander kere uit verwondering (of oorweldiging, soos Job). Selfs om net vir iemand te bid, hoe stamelend ook al, kan ’n wonderlike getuienis wees.

Wat van die Bybel?

Natuurlik moet ons ook die Bybel gebruik as ons getuig, maar dan nie as ’n toorboek of ’n wetboek om jou argumente te staaf of om te wys hoe goed jy die Bybel ken nie.  Dit is altyd veiliger om eerder die trant van die hele Bybel, of Bybelse stories, oor te vertel, as om los teksies buite konteks rond te slinger. Ons glo dat ons God se stem in die bladsye van die Bybel hoor. Verduidelik gerus vir die ander persoon hoe die Here jou ontmoet en lei uit sy Woord en sorg dat jy ’n Bybel kan gee as hy of sy meer wil weet.

Watter ander hulpmiddels is daar?

Wanneer ons graag wil getuig, is daar allerhande hulpmiddels wat ons sou kon gebruik. Daar is baie oulike materiaal om die kern van die evangelie te help verduidelik, soos die verskillende kleure van die woordelose boekie, interessante prente en goeie pamflette. Ons sou vir iemand ’n goeie boek kon gee, of uitnooi na spesiale besprekings- of aanbiddingsgeleenthede. Daar is wonderlike elektroniese materiaal… maar die heel belangrikste bly ’n opregte, spontane en persoonlike getuienis wat uit ons eie harte kom.

Opvolg

Volg jou gesprek op. Dit beteken natuurlik nie dat jy die ander persoon moet jag nie! Maak weer ’n afspraak, en probeer hom of haar onder die aandag van ’n plaaslike gemeente te bring. Wanneer die tyd reg is, kan jy gerus die persoon na die gemeente se byeenkomste nooi en sorg dat hy of sy daar tuis sal voel. Nooi sommer ook jou gespreksgenoot vir koffie of selfs ’n ete – dikwels is dit juis rondom die tafel wat die Here mense aan mekaar en aan Homself bind.

Voorbeelde van getuienis in die Bybel

Van die baie voorbeelde van getuienisse in die Bybel, word hier net enkeles genoem. Gaan lees dit gerus:

 • In Johannes 1:6-8, 19-33 en 3:22-36 wys Johannes die Doper weg van homself, na Jesus toe en sê: “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.”
 • In Johannes 4 getuig Jesus teenoor die Samaritaanse vrou by die put. Hy tree oor kultuur en ander grense en luister dan eers voordat Hy getuig.
 • In Handelinge 2 sien ons hoe Petrus en ander gelowiges na die uitstorting van die Heilige Gees met vrymoedigheid begin getuig.
 • In Handelinge 10 lees ons van Petrus wat na Kornelius, ’n nie-Jood, gestuur is om te gaan getuig. In die proses kom Petrus self weer tot bekering.
 • Paulus vertel in Handelinge 9;1-19, 22:1-21 en 26:12-18 van sy eie bekering en getuig so oor God se goedheid.
 • In 1 Petrus 3:15 word ons opgeroep om gereed te wees om enige tyd te kan vertel van die hoop wat in ons lewe.

Die diepste motivering vir ons getuienis bly liefde. Paulus sê: “Die liefde van Christus dring ons… ” (2 Korintiërs 5:14). Daarom kan ek maar met vrymoedigheid bly vertel, al weet ek nie altyd mooi hoé nie.  As my getuienis deur liefde gedring is, sal die Heilige Gees dit seën.

Share this post