ENG142

God se troos wanneer ek siek is

Wat is troos?

Om getroos te wees, is belangrik vir die genesing van siekte; dit gee krag om deur ons pyn en worsteling te gaan, dit bring berusting, oorgawe. Troos is die wete dat ons nie alleen is nie; dat ander saamdra aan ons pyn. Troos is wanneer iemand ons help om die trane af te droog, soos ’n moeder ’n kindjie wat seergekry het troos. Troos is om deur die trane weer te kan lag, alles weer in ’n nuwe lig te sien, nuwe hoop te kry.

Waar vind ek egte troos?

Natuurlik kan familie of vriende ons troos. Hulle nabyheid of klein gebare van omgee, soos om aan ons te raak, of ’n warm glimlag, kan reeds baie troos bring. Daar is troos in die wete dat ander saam dra aan ons pyn. Woorde kan troos bring, gebede, herinnering aan God se beloftes. Om in ’n bekende omgewing te wees, tussen bekendes, kan troos. Stukkies goeie nuus bring troos; so ook liefdevolle versorging of medisyne.

Meestal soek ons egter na ’n dieper troos, ’n troos wat die vrae en die worsteling binne ons gemoed tot bedaring kan bring. Dikwels kom dié troos eers deur die trane heen, eers wanneer ons geleer het om ons hart eerlik voor God uit te stort. Kom ons kyk na ’n paar Bybelse voorbeelde:

Koning Dawid se klaagliedere by God

Soos Dawid soek ons almal na iemand om ons te troos, maar vind soms niemand nie. “Ek het gehoop op meegevoel, maar tevergeefs, op mense om my te troos, maar daar was nie een nie” (Ps 69:20). Dit is baie erg as jy nie vertroosting kry nie! “In my nood soek ek hulp by die Here; ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek sonder om moeg te word; maar ek vind geen troos nie” (Ps 77:2). Daar is heelwat klaagpsalms, waar Dawid sy swaarky voor die Here kom uithuil het – en juis dáár berusting vind. Ps 6:7 en 9: “Ek is uitgeput van verdriet, ek huil die hele nag deur, ek deurweek my bed met trane … Die Here het geluister na my smeking, die Here het my gebed aangeneem.”

Daar is mense wat spot oor Dawid se God, hom laat twyfel het: “Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my: ‘En waar is jou God nou?’ Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom ’n loflied sing. Hy is my helper en my God!” (Ps 42:5).

In Ps 131 kon hy skryf: “Selfverheffing en hoog­moed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.”

Job vind troos in die ontmoeting met God

Dalk beleef jy ook iets van Job, wat sonder troos op die ashoop sit. Sy vriende het hom probeer troos, maar dit het nie gehelp nie. Hulle wou allerhande verklarings gee, redes vir sy siekte. “Dis jou sonde, jou skuld!” het hulle gesê. “Bely net jou sonde en vra vergiffenis, dan sal dit beter gaan” of “Jou geloof is nie sterk genoeg nie” of “Dit is God se wil dat jy so ly, Job. Aanvaar dit net!” Maklike antwoorde, sonder troos! Jobstroosters.

Maar Job het bly worstel, sy vrae, twyfel en pyn na God toe gebring, dit eerlik voor God kom lê: “As ek dink dat my bed my sal troos of dat ek verligting van die pyn sal kry as ek lê, dan verskrik U my in my drome, en oorval U my met nagmerries, sodat ek eerder verwurg en dood sou wou wees as om te lewe. Ek wil nie meer nie, ek sal tog nie vir altyd lewe nie; laat my staan; my lewe is niks meer werd nie” (Job 7:13-16). In die worsteling met God het Job ontdek dat dit nie die antwoorde op al ons vrae, ons verstaan van skuld of verdienste, ons vriende of ons omstandighede is wat egte troos bring nie. Troos lê nie in die vraag: “waarom Here?” nie, maar in die vraag: “Waar ís U Here? Job het ontdek dat in sy diepste lyding, die Here heeltyd by hom was, hom vasgehou en gedra het. Daarom kon hy homself, sy siekte, en sy omstandighede in vertroue aan die Here oorgee, Hy wat almagtig is, alwys en genadig. In die ontmoeting met dié Here, – “… nou het ek U self gesien…” – dáár het hy berusting gekry.

Hiskia huil voor God

Ons lees in Jes 38:1-6 hoe siek Hiskia was. Hy het bitterlik gehuil en tot God gebid. Toe sê God: “Ek het jou gebed verhoor. Ek het jou trane gesien.” God het sy lewe met 15 jaar verleng.

Miskien wil jy op hierdie oomblik net huil. As jy wel voor die aangesig van God huil, sal jy getroos word. Jy is nie geseënd omdat jy siek en hartseer is nie. Jy is geseënd omdat jou siekte en hartseer jou by God, die Trooster kan bring.

Jesus Christus bring troos

God se troos beteken meer as om net gesond te word. In Joh 16:33 sê Jesus: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin.” God staan nie afsydig teenoor ons smart nie. Daarom het Hy sy Seun na hierdie wêreld gestuur, om in ons gebroke wêreld in te daal, om ons pyn en smarte op Hom te neem, namens ons van-God-verlate aan die kruis te hang, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Jesus sê: “Kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee” (Matt 11:28).

Die Heilige Gees is ons Trooster

God het ook sy Gees in die wêreld uitgestort om ons te troos en te begelei deur al ons lewens­ervaringe. Sy Gees is ons eintlike Trooster. In die wêreld is daar baie trane. Dit sal so wees tot aan die einde, maar die Gees troos ons met Jesus se belofte: “Kyk, Ek maak alles nuut”, sê Jesus. “Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie.” (Op 21:4). Omdat ons wéét van hierdie oorwinning wat kom, is ons vandag reeds, in ons huidige omstandighede, getroos.

Troos in gebed tot God

Ons kan ons vertwyfeling in gebed voor die Here kom lê: “Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle” (1 Pet 5:7).
Wanneer ons nie meer weet hoe of wat ons moet bid nie, verklank die Gees ons versugtinge by God. Jesus tree daar by die troon van die Vader vir ons in. En God sal wat ons nodig het, en in genade aan ons skenk. Daarom kan ons wéét dat niks ons van sy liefde kan skei nie; ons is meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefhet. (Rom 8:26-39).

Here, dit voel of ek in ’n bodemlose put rond­swem. Steek u kragtige hande onder my in en tel my asseblief op sodat ek weer kan hoop, glo en vertrou dat u Woord en beloftes waar is. Vader, U ken my smart, hartseer, bekommernis en verdriet. Laat U wil met my geskied. Dankie dat U my seën met u krag, wysheid en liefde. Dankie vir U genade, elke dag. Baie dankie dat ek ook vandag deur gebed met U in aanraking mag kom.
Ek loof U God, want U is wonderbaar. Amen!

Ander troosgedeeltes: Psalm 23:4; 27:1 en 14; 38:9-15; 73:26; 94:19; 119:50; 2 Korintiërs 1:4; 4:16 tot 5:10; Johannes 5:1-15; 2 Tessalonisense 2:16-17, Jakobus 5:14-16.

Share this post