God se reëls hou my veilig

Kyk ’n bietjie na die verskillende heinings of mure rondom mense se huise. Party mure is sterk en baie hoog, party is van draad en ander van houtplankies. Hierdie heinings of mure is daar vir ’n belangrike rede. Dit keer dat mense met verkeerde planne by ons huise instap en dit help ook dat klein kindertjies nie alleen straat toe stap en dalk raakgery of wegraak nie.

Reëls is soos die mure om ons huis 

Natuurlik is dit nooit lekker as my ma of pa sê: Jy mag nie! Jy moenie! Bly weg daar! Pasop! Dit voel soms soos ’n klomp reëls wat mens net vashou, amper soos mure rondom jou. Dit sal mos lekkerder wees om liewer net self te kan besluit wat ek wil doen of nie wil doen nie. So dink ons partymaal.

Maar eintlik weet ons tog ook: ons neem partykeer dom besluite wat ons in die moeilik-heid of in gevaar bring. Ons doen verkeerde dinge wat hartseer of seerkry bring. Daarom is dit baie goed dat daar reëls is wat ons kan help. Onsouers wéét mos beter! Hulle wil nie dat ons seerkry of in gevaar kom of ander mense seermaak nie.

Daarom waarsku hulle ons en het hulle reëls. Dié reëls se bedoeling is nie net om ons pret te bederf nie; dis vir ons eie beswil. As ons dit gehoorsaam, gaan ons juis gelukkig en veilig wees.

Net soos wat die heinings om ons huis keer dat ons seerkry, is daar ook ander reëls wat ons teen slegte dinge beskerm. Elke skool en sport of land het reëls wat ons moet gehoorsaam. Maar die heel belangrikste reëls, wat almal in die wêreld moet gehoorsaam, is die reëls wat God vir ons in sy Bybel gee.

God se reëls 

God het hierdie reëls vir ons gegee om ons te beskerm en ons gelukkig te maak. Net soos wat die heining rondom julle huis jou beskerm, selfs wanneer jy klein is en dit nie mooi verstaan nie, het God sy reëls vir ons gegee om ons veilig te hou.

Hierdie reëls hou nie net vir jou gelukkig nie, maar keer ook dat jy ander mense seermaak. Dit keer ook dat jy nie dalk goed doen wat vir God hartseer maak nie.

In die Bybel, in Eksodus 20, lees ons van God reëls. Hierdie tien reëls, of gebooie soos dit ook genoem word, het God lank gelede op die berg Sinai vir Moses gegee. Moses moes dit weer vir die Israeliete leer. Die Israeliete was God se volk wat deur die woestyn getrek het op pad na die wonderlike nuwe land wat God vir hulle belowe het.

God het die Tien Gebooie op twee klippe geskryf – dit was vir God baie belangrik dat sy kinders dit sal gehoorsaam. Hierdie wette van God is vandag nog net so belangrik. Dit hou God se kinders veilig en gelukkig en laat hulle in vrede saam met ander op aarde woon. Hulle help ons om so te leef dat ons God se hart bly maak en ander mense kan sien ons behoort aan God. Daarom is dit  baie belangrik dat ons hierdie gebooie goed sal ken en gehoorsaam.

Die Tien Gebooie

1. Die God wat ons aanbid, is die enigste en ware God. Ons mag niks en niemand anders aanbid nie.

2. God moet die heel belangrikste in ons lewe wees. Natuurlik mag ons ook baie van ons gesin en vriende en mooi speelgoed hou, maar niks hiervan mag ooit belangriker as God wees of keer dat ons Hom met ons hele hart dien nie.

3. Ons mag nie God se Naam verkeerd gebruik nie. God is heilig, en daarom is sy Naam ook heilig. Ons mag nie sonder respek van God praat of sy Naam gebruik wanneer ons vloek nie. Maar ons kan God se naam gebruik as ons bid. Ons moet sy naam prys as ons sing of vir ander van God vertel.

4. Ons moet een dag per week spesiaal aan God dink. Dit beteken dat hierdie dag anders moet wees. Dan moet ons rus en die dag gebruik om God te eer en ander mense te help. Op Sondae gaan ons nie skool toe nie. Dan kan ons na die kerk en kategese gaan. Dis ook ’n lekker dag vir saamwees met ons gesinne en vriende en om God se mooi natuur te bewonder. Op Sondae sê ons dankie vir Jesus Christus wat vir ons die lewe as geskenk gee.

5. Ons moet respek vir ons ouers hê. En vir ander ouer mense of onderwysers. Dit beteken dat ons hulle moet gehoorsaam, moet liefhê en altyd mooi met hulle moet praat. En dit beteken ook dat ouers en ander mense respek vir kinders moet hê en hulle nie mag seermaak nie.

6. Ons mag nie ander mense doodmaak nie.Ons mag niemand seermaak nie. Ons moet ander mense soveel as moontlik help.

7. Die huwelik is vir God baie belangrik. God verwag van ’n getroude man en vrou dat hulle vir mekaar sal lief wees en getrou sal wees aan mekaar. Ook wanneer ons nog jonk is, moet ons onthou dat ons dalk eendag kan trou en dat ons daarom respek vir onsself en vir mekaar moet hê.

8. Ons mag nie steel nie. Ons moet respek hê vir ander mense se goed. Ons mag nie alles vir onsself gryp nie.

9. Ons mag nie vir mekaar jok of ander mense bedrieg nie.

10. Ons mag nie mekaar se besittings begeer of op mekaar jaloers wees nie. Ons moet saam met ander mense bly wees wanneer goeie dinge met hulle gebeur.

Die groot gebod is liefde 

Jesus Christus het gesê hierdie Tien Gebooie beteken eintlik net twee groot dinge:

– Ons moet vir God baie lief wees. Ons hele lewe moet wys dat ons vir Hom liefhet en op Hom vertrou.

– Ons moet ook vir ander mense lief wees – net soos ons onsself liefhet. Ons moet aan ander doen soos ons graag wil hê hulle aan ons moet doen.

God het ons baie lief en weet presies wat ons nodig het om regtig gelukkig te wees. Daarom het Hy vir ons hierdie reëls gegee. Wanneer jy hierdie reëls leer en daarby hou, sal jy in vrede met God en met ander mense saamleef. Ons kan God loof en vir Hom dankie sê vir hierdie gebooie.

Share this post