God se besonderse boodskap vir jou

Ek wonder hoekom jy hierdie pamflet lees? Miskien sit jy iewers en is dalk net verveeld? Jy het dit dalk sien lê en besluit om jouself besig te hou. Nou lees jy dit maar… Dalk het iemand dit vir jou gegee. Jy weet, een van daai Jesus Freaks. Dit is in jou hand gestop en ter wille van jou gewete lees jy dit maar. Jy wil darem aan die einde vir die persoon kan sê jy het kennis geneem van die inhoud. Die kanse is heel goed dat jy hierdie pamflet sonder veel verwagting lees.

En tog, jy lees dit. Merkwaardig. Miskien sal jy aan die einde van die pamflet iets hê om oor na te dink. Ek wil graag vir jou iets vertel wat dalk aan jou lewe rustigheid, be-tekenis, ’n doel en vrede kan gee. Daarom vra ek jou dat jy nie hierdie pamflet sal neersit nie, maar dit aandagtig sal deurlees. Al lees jy net omdat jy nuuskierig is om uit te vind wat hier volg…

Dit gaan alles oor relevante informasie

Meeste mense wonder oor die sin van hul lewe. Hulle probeer dit al meer vind in ‘geestelikheid’. Hierdie geestelikheid probeer hul dikwels deur middel van afsondering en misterie, goeie dade of selfs godsdiens-tigheid vind. Dié dinge werk dalk vir ’n tydjie, maar dan kom die onrus en gevoel van nutteloosheid weer. Daar is ’n verhaal wat vir jou ’n doel vir jou lewe, vrede in jou hart en hoop vir die toekoms kan gee. Dit is ’n verhaal wat vir jou vertel dat hoewel jy al die bo-genoemde dinge maar kan doen, dit nie vir jou ’n langtermynoplossing bied nie.

Dié unieke verhaal is dat God weet dat ons niks kan doen wat langtermyn vrede en rustigheid bring nie en daarom het Hy ’n baie besonderse plan gemaak. Dit is ’n plan waar Hy vir jou alles gedoen het om aan jou vrede te gee. Al wat jy moet doen is om die boodskap van die plan en die inhoud van die verhaal jou eie te maak. (Hand 2:37-42). Die probleem? Mense hou nie daarvan om dié verhaal te hoor nie.

Ek verstaan dit nie, maar om een of ander rede hou mense nie daarvan om van God se plan te hoor nie. Heel moontlik is jy een van daardie mense? Dalk voel jy skuldig oor iets in jou lewe en probeer die boodskap ignoreer deur besig te wees. Dalk is jy kwaad vir iemand wat ’n Christen is en vermy daarom die kerk en die boodskap wat die kerk bring. Dalk behoort jy aan ’n ander geloof, anders as die Christendom, en kry weerstand wanneer daar oor Jesus gepraat word. Dit kan ook wees dat jy een van die mense is wat die bestaan van God erken, maar niks wil weet van die manier hoe Hy met ons kom vrede maak het nie.

Die punt is: omdat mense nie van die boodskap hou nie, probeer hulle van God af wegkom deur allerhande teorieë, argumente en verskonings. Mense bou dikwels mure om hulle om nie daardie boodskap te hoor nie. Ongelukkig is dit ook so dat hoe verder hulle van Hom af wegkom, hoe minder kan hulle Hom hoor en sy boodskap verstaan. Dit is veral gewild om deur slim argumente God se boodskap sommer weg te wens. ’n Gewilde argument is, aangesien hierdie dinge nie vandag in ons leefwêreld gebeur nie, die boodskap wat God vir ons in die Bybel gee, nie waar is nie. Daardeur vergeet mense dat God wat alles geskep het, sekerlik ook die vermoë het om dinge te doen wat ons nie kan verstaan nie – wonderwerke.

Ons storie

Maar, dit is ’n wonderlike boodskap. Sien, in die Bybel word vertel hoedat ons in ’n stukkende skepping leef. Die feit dat die samelewing en ons eie wêreld stukkend is, is eintlik ons eie skuld. Die rede hiervoor is dat ons as mense keer op keer kies om nie gehoorsaam aan God se riglyne te wees nie. Om die waarheid te sê, selfs die eerste oermense was al ongehoorsaam aan God se riglyne en het daarmee so ’n wonderlike lewe van vrede met Hom verloor. Omdat hulle toe reeds ongehoorsaam was, is die mense se verhouding met God, met mekaar en met die skepping stukkend gebreek. Hierdie ongehoorsaamheid van die mense teenoor God se riglyne noem ons sonde, en dit bring ’n kloof tussen ons en God. Dit is ook op jou van toepassing. (Gen 3:14-24)

God se storie

God is altyd regverdig. Hy het reeds vir die eerste mense vertel dat as hulle nie aan sy riglyne getrou bly nie, hulle sy straf sal kry (Gen 2:15-18). Die ergste straf is dat alle mense doodgaan en dat alle mense daarom verdien om vir altyd na hulle dood sonder God te leef (die Bybel verwys daarna as die hel – Matt 13:40-43).

God is anders as ons. Hoewel ons altyd teen Hom kies, bly Hy lief vir ons (Joh 3:16). Daarom het Hy ’n baie slim plan gemaak om vrede tussen ons en Hom te bring. Omdat Hy weet dat niks wat enige mens kan doen vrede tussen Hom en ons kan bring nie, het Hy self op sy eie met ons kom vrede maak (2Kor 5:14, 17-19).

Dit het Hy gedoen deurdat sy seun, Jesus, bereid was om soos ons te word – ’n mens, hoewel Hy heeltemal God gebly het. Hy was aan alles blootgestel waaraan ons ook blootgestel is, maar het nooit sonde gedoen nie (Heb 4:14-5:10). Daarom kon Hy God se straf op die sonde van mense dra.

Hy het dit gedoen deur aan die kruis te sterf, maar drie dae daarna het Hy uit die dood opgestaan (Matt 28:1-10; Rom 3:21-26). So het Hy dan vir nog 40 dae na sy opstanding uit die dood aan baie mense verskyn. Daar was letterlik honderde ooggetuies wat gesien het dat Jesus uit die dood opgestaan het (1 Kor 15:3-9; 2 Pet 1:16-18; 1 Joh 1:1-4; Open 1:9-20). Na hierdie 40 dae het mense gesien hoedat Hy in die lug opgeneem is, na die hemel. Dit is daar waar Hy nou vir alle mense wat hierdie boodskap aanvaar, al kan ons dit nie altyd verstaan nie, plek gereed maak (Joh 14:1-3). Dit is ’n wonderwerk.

Hoe word ek ’n kind van die Here

God se liefde vir ons as mense – ook vir jou – is so wonderlik dat almal wat hierdie boodskap glo en aanvaar, kinders van Hom word (Joh 1:12; 1 Joh 2:28-3:10). Die wonderlike is dat Hy jou oortuig om hierdie boodskap jou eie te maak (Klg 5:21). Jy kan ook deel word van God se familie deur sommer net hier waar jy nou sit, ’n gebed na Hom in Jesus se Naam te bid – al is dit ’n stil skietgebed – (Joh 16:23-24). Al wat jy vir God moet sê is dat jy die historiese gebeure rondom Jesus en die boodskap wat dit bring, aanvaar. Jy aanvaar dat Jesus God se Seun is wat mens geword het en uit die dood opgestaan het – selfs al maak dit nie sin nie. Jy aanvaar Hom gelowig as Leier van jou lewe. As jy hierdie geloof opreg bely, dan is jy ’n kind van God en deel van sy gesin, sy familie.

Dit is natuurlik ’n vraag: Wat gebeur wanneer iemand ’n kind van God geword het? Kom ek verduidelik dit so: Kinders lyk soos hul ouers en tree soos hulle ouers op. Kinders het dieselfde waardes as hul ouers. Indien jy ’n kind van God is, sal jy in die toekoms soos God optree, wat jy het sy ‘geestelike gene’ in jou. Jy ‘aard’ dan na hom. Dit is waarom Christene se lewens verander. Omdat Christene bly is dat God vrede tussen ons en Hom kom maak het, begin ons volgens sy riglyne –soos ons dit in die Bybel kry, leef (Joh 15:16-17).

As jy dan ’n kind van God is, sal mense wanneer hulle na jou lewe kyk, Jesus in jou raaksien. Dit sal maak dat hulle van Hom mooi dinge sal sê en ook graag sy kinders sal word (1 Pet 3:15-17). Wat ’n wonderlike voorreg is dit dan nie – dat God jou sal gebruik om weer ander mense sy kinders te maak!

Om deel van God se familie te wees …

Omdat God so lief is vir ons, het Hy strukture in plek gestel om ons te help sodat ons hoe langer, hoe meer soos Jesus kan leef. Hy het ander Christene gegee om ons te ondersteun, want ons as Christene sukkel maar ook met die lewe en om in ons geloof te groei.

Dit is daarom belangrik dat jy vir iemand sal vertel dat jy God se kind geword het en dat jy met ander Christene sal begin meng. Hulle is mos ook God se kinders. Jy sal ander Christene by ’n kerk kry. Begin daarom kerk toe gaan – al is die kerk nie volmaak nie. Dit sal ook goed wees om ’n Bybel te kry en te lees. Dit is deur die lees van die Bybel wat God met ons praat en dat ons Hom beter leer ken. Gebed is net so belangrik, want so praat jy met God. Dit is een van die belangrikste manie-re om vir God te wys dat jy bly is dat Hy met jou vrede gemaak het. Daarom kan jy ’n doel vir jou lewe hê.

Ons doel is om as Christene heeltemal vir God te lewe, vir mekaar om te gee en die skepping sal help heelmaak. Dít is God se doel vir jou lewe! Strewe daarna om hierdie doel uit te leef, en jy sal agterkom dat iemand wat vrede met God het, ook vrede met homself, met ander mense en die skepping het. En dit maak die lewe sinvol en baie lekker!

Ek daag jou uit…

Share this post