Gestremd maar nie nutteloos nie

Die Britse staatsman, Winston Churchill, het jare gelede in ʼn toespraak voor ʼn skool gesê: “Never, never, never give up!” Jy mag gestremd wees, maar nooit nutteloos nie. Vir sommige mense is die woord “gestrem” sinoniem met “onvermoë”, “hulpeloos” en “afhanklik”. Vir ander is dit ’n aansporing tot groter deursettingsvermoë en ’n positiewe ingesteldheid. Dit is hulle wat ’n verskil in die wêreld maak en weier om op te gee.

’n Seun met gestremdheid sê…

Barbara Maritz verduidelik ivm haar seun met gestremdheid:

 • Ek voel gefrustreerd.
 • Ek is baie alleen.
 • Hoekom moet my lewe so “boring” wees?
 • Ek het al aan selfmoord gedink.
 • My kop haak gereeld uit.
 • Ek kan nêrens heengaan nie en voel vasgedruk.
 • Ek slaan my vuiste stukkend teen die muur.
 • Ek kan niks self doen nie en is altyd van my ouers afhanklik.
 • Ek moet my gestremdheid aanvaar, maar hoekom straf God my so?
 • Ek weet God het ‘n doel met my lewe.

 

Sestienjarige verloor haar bene in busongeluk…

Moira-Marie Kloppers, e.a. skryf in Solidariteit se tydskrif, Uitgawe 3, 2011:

“Soné van der Westhuizen het op 16-jarige ouderdom in ’n busongeluk die gebruik van haar bene verloor. Vandag is sy ’n spraakterapeut en oudioloog by die Steve Biko Akademiese Hospitaal in Pretoria. Die ongeluk waarin Soné op 5 April 1997 haar rug gebreek het, het haar ’n parapleeg gelaat.

“My gestremdheid het beslis ’n invloed op my beroepskeuse gehad. Dit was nie so maklik om Spraakterapie en Oudiologie te gaan studeer nie, want die keuringsproses is nogal streng. Ek was baie bekommerd dat my gestremdheid teen my sou tel. Moenie dat jou gestremdheid jou onderkry nie! Jy gaan dinge dalk nie op dieselfde manier doen as iemand wat nie gestremd is nie, maar jy kan dit steeds doen. Huil as jy wil, en huil hard. Die belangrikste is dat jy dan weer jou trane afvee, jou kop oplig en die wêreld in die oë kyk.”

Gestremdes help gestremdes…

Emil Bosch skryf in Weslander gemeenskapskoerant:

“Dries Millard het die gebruik van sy bene tydens sy matriekjaar in ’n motorongeluk verloor. Daarna kon hy kies om òf tou op te gooi òf om vir homself doelwitte te stel en dit te laat realiseer. Toe stig hy Extreme Abilities. Hierdie maatskappy bied gestremdes die geleentheid om branderplankry, 4×4- en vierwielmotorfietsry, valskerm-sweef, asook om saam met haaie te duik, te beoefen.”

Gestremdheid as geleentheid…

Abel Steyn skryf in Kruispad-Tydskrif:

“Ek is Abel Steyn en van geboorte af blind. Ek het geleer dat die Here vir my ander sintuie gegee het wat ek moet gebruik. Ek kan hoor, voel en ruik. Ja, dit is nie elke dag maklik om te aanvaar dat ek blind is nie, want daar is dinge wat ek graag sou wou doen as ek kon sien. Die Here gebruik my egter net soos ek is om vir Hom te werk. Hy het vir my deure oopgemaak en ek het kans gekry om dinge te doen wat ek andersins nooit sou doen nie. Dit is wonderlik om te sien hoe die Here my in my lewe seën. In Christus is ek meer as ‘n oorwinnaar.”

Gestremdheid lyk so sinloos …

Ds. Danie de Kock van Krokodilrivier sê:

“Lyding is eintlik onvermydelik deel van ’n mens se aardse bestaan. Daarom stel Paulus dit soos volg: “Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie” (Romeine 8:18). Hierdie lyding het verskillende gesigte in verskillende mense se lewens. Dink maar net aan die skielike dood van ’n kind, ’n ongeneeslike siekte, ’n huwelik wat op die rotse beland, ’n erg gestremde liggaam. Hoe moet ’n mens hierdie dinge verstaan? Is dit God wat ons straf? Is dit Satan? Dit lyk alles so sinloos, so onnodig. Waarom laat God dit toe? Hoe moet ek dit hanteer?”

Paulus gee ons perspektief op ons lyding: “… die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting” (Romeine 8:22). Geen geboorte is mos pynloos nie. Daarom is die pyn wat ons nou moet verduur, soos met gestremdheid, in werklikheid kraampyne wat met ons geestelike geboorte as kinders van God gepaardgaan (Romeine 8:23). Die troosvolle nuus is die feit dat die Heilige Gees ons in hierdie proses bystaan. Ons weet nie altyd wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees tree vir ons in. Hy sug saam met ons in die proses (Romeine 8:26). God se doel met hierdie geboorteproses en die gepaardgaande lyding is om ons uiteindelik gelyk te maak aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers en susters kan hê (Romeine 8:29). Ja, al hierdie dinge, selfs ook gestremdheid, werk vir ons ten goede mee waar ons op pad is na die Vaderhuis met sy baie woonplek.

God en my gestremdheid

Dr. Dirkie de Wet van Boksburg:

“Toe ek twaalf jaar oud was, is my regterbeen deur polio verlam. Die eerste wat in my kop opgekom het, is dat ek aan geen sport meer sal kan deelneem nie. Ek het eensaam en bedruk geword. Ek het die aakligste drome begin droom.

In die kinderhospitaal waar ek vir baie maande was, het iemand vir my gesê dat my verlamde been die gevolg van my sonde is. Omdat ek die enigste kind in die skool was met ’n gebrek, het ek vas geglo ek is daarom die sondigste kind! Daarmee het ek vir baie jare geworstel.

Baie jare later was ek totaal uitgebrand. Die psigiater was van mening dat ek waarskynlik vanaf my tienerjare aan depressie gely het. Iemand het aanbeveel dat ek by ‘n gimnasium moet aansluit. My gim-instrukteur het sy rug in ’n motorfietsongeluk gebreek en beide sy bene was verlam. Sy dryfkrag het my gemotiveer om aan te hou oefen. Na ongeveer ses maande het ek soos ’n nuwe mens begin voel. Uiteindelik kon ek ʼn baie vol lewe leef en ʼn mooi bydrae maak. Ek het besef dat dit alles die genade en liefde van God vir my was.”

Die Bybel oor gestremdheid 

Sommige mense beskou gestremdheid as die gevolg van een of ander sonde. Lees oor die naamlose blinde in Johannes 9:1-3 en wat Jesus oor gestremdheid en sonde sê. Lees ook in Johannes 5:2-9 oor gestremdes by die bad van Bethesda en Jesus se optrede. Jesus het gekom om ʼn kerk vir almal te stig – vir gestremdes (Johannes 5:1-9), vir sondaars (Johannes 8:1-11), vir hulle wat onwelkom in die samelewing is (Johannes 4:40-42) en vir die wat sosiaal uitgesluit is (Johannes 9:35).

Gestremdheid en woede

Gestremdheid gaan dikwels met woede gepaard. Woede het altyd ’n rede (selde ’n goeie rede!), maar laat jou beheer verloor, verkeerde dinge sê en oorhaastig optree. “Anger is only one letter short of danger!” Dit is altyd beter om op ’n mooi manier te sê hoe jy voel (Spreuke 15:1). Woede dui soms op ’n gevoel van minderwaardigheid, ’n swak selfbeeld en min selfvertroue. Probeer om van die oormaat stres ontslae te raak deur op ’n gesonder manier uiting aan jou woede te gee. Leer selfbeheersing deur geestelik te groei. Die volgende Bybelgedeeltes kan jou help:

 • As jy ontsteld raak – (Psalm 4:5; 37:8)
 • As jy kort van draad is – (Spreuke 14:29)
 • As jou woede ontvlam – (Spreuke 15:1)
 • As jy jou humeur wil beteuel – (Spreuke 19:11)
 • As jy verbitterd is – (Efesiërs 4:31-32)
 • As jy gou kwaad word – (Jakobus 1:19)God se krag is die troefkaart vir woede en om moeilike situasies te oorkom, vergewensgesind en geduldig te wees en om nie oorhaastig op te tree nie.

Jesus maak storms stil

Goeie en slegte mense, gelowiges en ongelowiges beleef lewenstorms. Dit kan jou onverwags tref. Jesus se dissipels is ook onverwags deur ‘n geweldige storm getref. Die dissipels was paniekbevange terwyl Jesus in die boot geslaap het omdat Hy sy Vader in die storm vertrou het. Vertroue vereis dat jy op God se teenwoordigheid sal fokus (Jesaja 43:1-3). In ’n krisis vergeet ons soms dat Jesus by ons is (Romeine 8:35, 38-39). Die dissipels op die boot het geskree: “Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?” (Markus 4:38). Jesus het die storm stilgemaak en gesê: “Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?” (Markus 4:39-40). Vra jouself af of jy werklik Jesus aan boord van jou lewensbootjie het. Hy laat nie altyd die storm bedaar nie, maar Hy bring rustigheid en vrede in jou gemoed (Psalm 91:1-5). Vrees aan die ander kant maak ons allergies vir geloof. Boonop is daar tientalle dinge wat ons vrees kan opjaag soos bekommernis, mislukkings, konflik, verkeerde keuses, skuldgevoelens en slegte gewoontes. “Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie” (1 Johannes 4:18).

Lees in Jakobus 1:2-4 wat die Bybel oor krisisse sê. Krisisse kom die meeste van die tyd skielik. Die alomteenwoordige God sien wel die krisis in jou lewe raak. Hy kyk of jy Hom in sulke tye sal vertrou en of jy jou rug in woede en frustrasie op Hom draai. Elke terugslag is daar om God nog meer te vertrou en lief te hê. Hoe jy in ’n krisis reageer, bepaal hoe jou karakter gevorm sal word. Òf jy kwyn in sulke tye in bitterheid en selfbejammering òf die Here maak jou ’n meer bruikbare persoon in sy diens.

Alles werk ten goede mee

Alles werk nie altyd vir almal dieselfde nie, maar daar is hoop vir baie tieners wat voel dat die lewe teen hulle gedraai het.

 • “Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun dié wat bedruk is” (Psalm 145:14).
 • “… die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie” (Hebreërs 12:2-3).Geen ware kind van God hoef dus langer te sukkel om oorwinnend te lewe nie. God is deur sy Gees by ons almal sodat ons tot sy eer kan lewe en ander kan help om met hulle probleme by Hom uit te kom.

Dr. Dirkie de Wet

Share this post