Ek het seergekry wat nou?

Toe God die wêreld gemaak het, het Hy bedoel dat dit ’n goeie plek moes wees. ’n Plek waar almal gelukkig en veilig saam kon woon. God het veral bedoel dat kinders veilig en gelukkig moes wees. Hulle moes dit geniet om kind te wees.

En tog kry kinders seer!

Daar is BAIE kinders, selfs van ons maatjies, wat diep in hulle lyfie:

• hartseer is omdat hulle pappa en mamma geskei is;

• of hartseer is omdat iemand wat vir hulle baie spesiaal is dood is, soos ’n mamma of ’n pappa of ’n oupa of ouma of ’n ander familielid of selfs ’n maatjie;

• of bang is omdat ’n pappa en ’n mamma baie baklei en die pappa soms die mamma slaan of die mamma die pappa slaan, of dat die pappa of die mamma die kinders seermaak en dat die merke van die seermaak op hulle lyfie wys;

• of bekommerd is omdat hulle nie kos by die huis het om te eet nie en hulle soms honger moet gaan slaap of honger is wanneer hulle skool toe moet gaan;

• of bang is omdat iemand goed met hulle doen waarvan hulle nie hou nie en wat hulle baie bang en deurmekaar laat voel;

• of bang is dat iemand by die huis sal inbreek en almal in die huis sal seermaak;

• of bang is omdat hulle motor gekaap is deur rowers en bang is dat dit weer kan gebeur;

• of bang is omdat ’n mamma of pappa, of ’n ouma of oupa of ’n boetie of sussie baie, baie siek is en baie in die hospitaal is. Dalk is dit jyself wat seergekry het?

Wat doen die seerkry aan jou?

Hierdie gevoelens van bang en hartseer kan maak dat daar verskillende goed in jou lyfie gebeur. Dit kan maak dat ’n mens se hande sweterig is, of dat jy die hele tyd maagpyn of kopseer het, of dat ’n mens se hartjie baie vinnig klop, of dat jy selfs bewerig en naar voel. Dit kan ook veroorsaak dat ’n mens soms moeilik asemhaal, sukkel om in die aand aan die slaap te raak of dat jy moeg voel wanneer jy in die oggend moet opstaan. Dit kan ook veroorsaak dat jy in die aande nagmerries kry of miskien jou bed natmaak. Hierdie gevoelens kan ook maak dat ’n mens nie honger is nie en soms nie wil eet nie. Die bang- en hartseergevoelens kan ook maak dat ’n mens nie kan konsentreer nie en soms nie goed kan onthou wat jy geleer het of wat iemand vir jou vertel het nie. Dit kan veroorsaak dat jou punte by die skool nie goed is nie, dat jy nie lus het ommet maats te speel nie, nie meer aan sport wil deelneem nie en net alleen wil wees. Hierdie gevoelens kan ook veroorsaak dat ’n mens vinnig kwaad word en baie met ander wil baklei oor sommer enige iets. Hierdie gevoelens kan ook veroorsaak dat jy nie skool toe wil gaan nie en dat jy bang-gedagtes kry wanneer pappa en mamma nie by jou is of as jy nie weet waar hulle is nie.

 

Dit is nie altyd maklik om oor die seerkry te praat nie.

Wat maak dit soms vir kinders moeilik om vir hulle pappa of mamma te vertel as hulle seergekry het? As dit die mamma of pappa is wat die kind seermaak, is dit moeilik om daardie bang- en hartseergevoelens vir die pappa of mamma te vertel. Kinders wie se pappa en mamma self ook hartseer is, wil nie met hulle ouers praat nie want hulle wil nie hê die pappa en mamma moet nog meer hartseer of nog meer bekommerd wees nie. Of partymaal weet kinders regtig nie hoe om dit vir hulle pappa of mamma te vertel nie; hulle is bang pappa of mamma verstaan dalk nie.

Met wie kan ek dan praat?

Dit is belangrik dat jy met iemand sal praat wat jy kan vertrou:

• Dit kan jou klasonderwyser wees of enige onderwyser by die skool wat jy weet luister wanneer kinders hulle bang- en hartseergevoelens vertel.

• Dit kan die sekretaresse by die skool wees of die tannie by die nasorg.

• Dit kan die tannie wees wat die tee by die skool maak of wat die klaskamer skoonmaak.

• Dit kan jou eie mamma of pappa wees, of die pappa of mamma van ’n maatjie vir wie jy regtig vertrou.

• Dit kan die meneer of juffrou wees wat die sport afrig, of wat die skoolkoor afrig.

• Dalk kan jy vir die maatskaplike werker of die dominee of die dokter vertel.

Hoe kan ek hulle vertel?

Begin deur te sê dat daar iets is wat jy graag vir die persoon wil vertel. Jy kan sê dat dit eintlik moeilik is vir jou om daaroor te praat. Sê dat jy graag oor iets met die persoon alleen wil praat wanneer die persoon tyd het om na jou te luister. Dit kan soms makliker wees om dit wat jy wil vertel eers op ’n stukkie papier te skryf. Wanneer jy dan met die persoon praat, kan jy dit wat jy geskryf het vir die persoon lees of vir die persoon vra om dit wat jy geskryf het self te lees. Dit help veral wanneer jy bang is dat jy dalk iets sal vergeet en op so ’n manier help die papier jou om alles te onthou wat jy wil vertel.

Waarom is dit beter om met iemand te praat?

Om die bang-, hartseer- of kwaadgevoelens vir iemand te vertel help om hierdie gevoelens uit jou lyfie te kry. Dit is nodig sodat jy weer kan konsentreer in die klas en kan onthou wat jy geleer het, sodat jou kop minder seer kan wees en die pyn op jou magie beter word, dat jou hande minder sweterig is en dat jy ook in die aand makliker aan die slaap kan raak en nie moeg is wanneer jy in die oggend moet opstaan nie. Dit is ook baie belangrik om te onthou dat jy ALTYD met die Here kan praat en dat jy enige iets wat jou bekommer, waarvoor jy bang is of waaroor jy hartseer is, met God kan deel. God luister regtig, Hy gee om. Hy kan jou help.

Kontak KINDERLYN by 0800 055 555.

Illustrasies: Tinus de Bruyn

AFR192

Share this post