Die pad na God

Die pad na God

God het alles goed gemaak

In die begin het God alles gemaak, die hemel en die aarde, die plante en die diere. God het alles goed en mooi gemaak. Kyk jy na die berge, die blomme, die kleinste diertjie en na ander mense, moet jy in verwondering erken: God is groot en baie goed!

God het ook vir jou gemaak. Hy het jou baie spesiaal gemaak. God het alles en almal wat Hy gemaak het lief. Hy het joú ook baie lief. God wil graag hê dat jy Hom ook sal liefhê en gehoorsaam. As jy dit doen, sal dit goed gaan met jou. Jy sal die doel waarvoor God jou gemaak het bereik en so God verheerlik.

En tog doen ons almal sonde! Die Bybel sê: “Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie” (Romeine 3:12). Ook jy is sondig! Sonde beteken dat jy teen God in opstand kom. Jy wil Hom nie gehoorsaam nie; jy kies om liewer net jou eie kop te volg. Jou hele lewe draai net om jouself. In plaas daarvan om vir God en ander mense lief te hê, het jy eintlik net jouself lief. Uit die Wet van God, die Tien Gebooie, weet ons wat sonde is.

Sonde breek alles stukkend. Dit bring skeiding tussen jou en God. Dit vernietig die verhoudinge met die mense naby jou. Dit bring groot hartseer in jou eie en ander se lewens. Sonde maak dat jy die hele doel waarvoor jy gemaak is, mis. Jy verloor al jou vreugde en vryheid; jy word ’n slaaf van jou sondige begeertes. Selfs die hele skepping kry swaar oor ons mense se sonde. Sonde bring dood. Eintlik maak sonde dat jy niks minder as die dood verdien nie. En dit breek God se hart.

God se plan om alles heel te maak

Omdat God jou so liefhet, het Hy sy Seun Jesus Christus na hierdie stukkende wêreld toe      gestuur – (Johannes 3:16,17). Al was Jesus Christus self sonder sonde, het Hy al jou sonde en skuld op Hom geneem. Hy het vir jou, in jou plek, die straf vir jou sonde gedra.

Aan die kruis het Jesus Christus in jou plek gesterf. Sy bloed het daar vir jou gevloei sodat jy verlos kan word van die sonde en dood. Die Bybel sê: “Christus het een maal vir ons sondes gely…” (1 Petrus 3:18). Die prys wat Hy daar betaal het, was genoeg. Met sy kruisdood het Hy vir al jou sonde betaal.

Jesus Christus is begrawe, maar op die derde dag het Hy weer opgestaan uit die dood (1 Korintiërs 15:3 en 4). Dis die goeie nuus – die evangelie! Die Here Jesus het die sonde en die dood oorwin! Toe Hy opgestaan het uit die dood, het Christus vir jou die lewe en God se vrede as geskenk gegee. As jy dit aanvaar, kan jy weer in vrede en vreugde met God, met jouself en met ander mense lewe (Romeine 5:1). Christus sit nou saam met God op die troon. Hy lewe. Hy regeer oor alles. Hy bid vir jou en hou jou vas. En eendag kom Hy weer om alles heeltemal nuut te maak.

Ons kan en moet dit glo!

Jy kan dit regtig maar glo. Die Vader en die Seun het die Heilige Gees gestuur om jou te help om dit te glo. Die Heilige Gees gebruik die Bybel om jou oë en jou hart oop te maak vir geloof en om jou te leer hoe om reg te lewe. Die Gees maak alles in jou lewe wat stukkend was, weer heel! Jy word ’n nuwe mens! Jy word weer ’n kind van God. As jy glo dat Jesus jou Verlosser is, dan is jy is nie meer ’n slaaf van die sonde nie. Dan kan jy nee sê vir dit wat verkeerd is. Jy kan as oorwinnaar lewe, want die Heilige Gees help jou.

Bid gerus hierdie gebed met ’n opregte hart:

“Here Jesus, ek is ’n sondaar. Ek is regtig baie jammer oor alles wat ek verkeerd gedoen het. Ek glo dat U vir my aan die kruis gesterf en vir my uit die dood opgestaan het. Dankie dat U my verlos van die sonde. Dankie dat ek U kind kan wees. Help my om weer soos ’n gehoorsame kind van U te lewe en vir U en my naaste lief te wees.”

As kind van God leef jy nou dankbaar

As kind van God kan en moet jy nou dankbaar lewe. Dit doen jy deur gehoorsaam aan die Woord te leef – in ’n liefdesverhouding met die Here. Vir ’n kind van God is dit lekker om God se Woord te lees en Hom te aanbid; om Hom ook saam met ander by die kerk te dien. Jy word deel van God se huisgesin, sy gemeente. Jy gee om vir ander mense en vir die natuur. Jou woorde en dade wys vir ander mense dat jy Hom regtig liefhet. Jy wil dit alles graag doen; jy kan nie anders nie.

En jy weet nou verseker: ek kan met vrede en blydskap in my hart lewe en eendag met troos sterwe, want die Woord sê: “…aan almal wat Hom aangeneem het, die wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God genoem te word” (Johannes 1:12) en “niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie” (Romeine 10:11).

Share this post