Die blye boodskap van die evangelie

Jy is nog jonk. Soms voel jy piekfyn. Die lewe is goed! Maar dikwels kan die lewe baie hard en onregverdig wees. Jy voel bedruk, eensaam. Niemand verstaan jou nie; dit voel selfs of niemand jou liefhet nie.

Slegte nuus!

Wanneer jy hartseer en in die moeilikheid is, weet jy dikwels: “Ek kan net myself blameer vir die slegte goed wat met my gebeur”. Jy het die verkeerde keuses gemaak, die verkeerde woorde gesê en die verkeerde dinge gedoen.

En dit is nie net omdat jy jonk en onervare is nie – diep binne jou weet jy dat dit is omdat jy sondig is. Ja, jy is sondig. Dit is deel van jou natuur. Jy weet wat is goed, maar jy doen die teenoorgestelde. Jy gehoorsaam die versoeking van jou eie begeertes; jy gee toe aan die druk van ander. En dan eindig jy op in moeilikheid, selfs diep moeilikheid en pyn, en jy is spyt oor wat jy gedoen het.

Sonde is ’n vreeslike ding wat jou vreugde vernietig, dit vernietig jou verhoudinge, ja, dit vernietig selfs jou lewe en mense se lewens rondom jou. Uiteindelik lei sonde daartoe dat jy jou doel in die lewe mis, jy raak ’n regte “leegloper”.

Die diepste wortel van sonde is ons rebellie teenoor God. Ons draai ons rug op God en sy Woord. Ons luister net na ons eie begeertes. Ons raak ’n geskrewe wet vir onsself. En dit loop altyd uit op vernietiging. Ons verloor ons vryheid, ons raak slawe van ons sondige begeertes. Ons bose natuur regeer oor ons. As ons aanhou om hierdie pad te loop, sal ons in ’n baie slegte plek opeindig – hel. Dit is waar ons vir al ons sondes sal boet. Dit is die pad na die dood, want “die eindproduk van die sonde is die dood” (Romeine 6:23).

Nou moet jy besef: selfs jou beste bedoelinge, al jou goeie dade, sal nie genoeg wees om jouself te red nie. Sonde is net te diep in ons almal gewortel. Daarop het selfs die apostel Paulus uitgeroep:

Want die goeie wat ek gekies het om te doen, het ek nie gedoen nie, maar die bose wat ek nie wou doen nie, dit het ek gedoen… As ek enige iets doen wat ek nie wou nie, dan was dit nie ek wat dit gedoen het nie, maar die sonde wat in my bly… Wie sal my red uit hierdie liggaam van die dood?” (Romeine 7:14-25).

 Goeie nuus!

Maar daar is goeie nuus. Baie goeie nuus! God kan en Hy wil jou red, deur sy Seun, die Here Jesus Christus. God gee regtig om vir jou en het jou waarlik lief. Inderdaad, Hy het jou so lief dat Hy nie wil hê dat jy hierdie sondige en vernietigende pad moet volg nie. Dit is nie die regte pad nie – dit is baie verkeerd.

In Romeine 6:23 praat die Bybel van ’n ander pad:  “Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.” Dit is die pad wat terug lei na God.

Jy sê, ek wil ook na God gaan, maar hoe sal ek by Hom uitkom? Hoe loop ek die pad wat lei na God? Waar sal ek dit vind?

Die Bybel wys jou hierdie pad:

God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Johannes 3:16).

Daarom het Jesus, die Seun van God, gesê, “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie” (Johannes 14:6). Jesus is die weg. Hy is die pad wat ons na God lei, die pad wat lei na die lewe.

Om hierdie pad te vind en te volg, moet jy die volgende dinge weet en glo:

  1. Jy moet Jesus en die goeie nuus oor Hom leer ken.

Maar hoe? Jy leer Jesus ken deur die Bybel te lees. Die Bybel is die Woord van God. God openbaar Homself in die Bybel. Hy stel Homself daar aan ons bekend as die liefdevolle, besorgde God. Hy is so besorgd oor ons dat Hy selfs sy enigste Seun gestuur het om mens te word, een van ons, sodat Jesus vir ons sondes kon sterf. In Jesaja 53:5-6 lees ons: “Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom.”

Toe Jesus aan die kruis gesterf het, so leer die Bybel ons, het Hy eens en vir altyd vir al ons sonde betaal. Maar Hy het nie net vir ons sonde betaal nie, Hy het ook die dood en alle boosheid oorwin. En toe Hy oorwinnend uit die dood opgestaan het, het Hy ons lewe gegee. Hy het sy oorwinning met ons gedeel. Hy het die heerskappy van sonde oor ons verbreek en ons van slawerny bevry. Dit is die goeie nuus.

Dit alles kan jy in die Bybel lees, waar jy vir Jesus sal ontmoet en meer sal leer van die Goeie Nuus.

Maar jy kan Hom ook in die kerk ontmoet, waar mense saam gaan luister na die Woord van God, dit aan mekaar verduidelik, en waar hul op God se Woord reageer deur God te prys en mekaar lief te hê. Ja, mense wat Jesus reeds ontmoet het en wat Hom reeds ken, kan Jesus ook aan jou voorstel.

  1. Jy moet nie net vir Jesus ken nie, jy moet ook glo in Hom en in die Goeie Nuus.

Hoe? Om in Jesus te glo en waarlik in die Goeie Nuus te glo is nie iets wat jy net op jou eie kan doen nie. Jy het hulp nodig. Dit is waarom God sy Heilige Gees gestuur het om saam met jou te stap, selfs in jou te woon. Die Gees help jou om die Woord te verstaan; dit lei en vergesel jou deur die Woord; dit oortuig jou van die waarheid van die Bybel; dit is God se Gees wat jou verander en maak dat jy in Jesus glo en Hom as jou Redder aanvaar. Dit is die Heilige Gees wat jou in ’n kind van God bekeer en jou help om jou lewe aan Hom oor te gee.

Maar die Gees gebruik nie net die Woord van God om jou te help glo nie. Die Heilige Gees gebruik ook ander mense, kinders van God, om jou te vertel en te verduidelik van die Goeie Nuus, of om vir jou te bid. Die Gees kan ook ’n mooi lied, ’n fliek, ’n pamflet, die voorbeeld van iemand wat jy bewonder, ’n visioen of iets goed of selfs sleg wat met jou gebeur gebruik – op baie maniere kan die Gees jou in geloof na God lei.

Wat jy moet doen is om jou ore en jou oë, jou kop en jou hart oop te maak vir hierdie werking van die Gees. Bid dat God, deur sy Seun en deur sy Gees, sal kom en die donkerte van sonde weg te neem en jou die lig van die lewe sal gee, om jou op die pad na God te vergesel.

Dit is wat ware geloof is: om jou lewe aan Jesus oor te gee en om die Goeie Nuus te aanvaar en te glo. Jy hoef nie daarvoor te betaal nie – aanvaar net die gawe van vergifnis en lewe; dit is gratis, dit word aan ons gegee deur die genade van Jesus Christus.

  1. Nou moet jy God toelaat om jou lewe te verander en jou vreugde te gee.

Hierdie gawe van genade, die feit dat God jou sonde weggevat het en jou lewe gegee het, is so wonderlik, jy kan nie anders as om God te bedank daarvoor nie. Dit is soos om van verdrinking gered te word – jy wil net die persoon wat jou lewe gered het bedank.

Hoe kan jy jou dankbaarheid aan God bewys? Vra en laat toe dat God jou lewe verander deur sy Gees en deur sy Woord, deur al jou bose natuur weg te neem en jou te help om die vrugte van die Gees te dra. In Galasiërs 5:22 lees ons, “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”

Om ’n kind van God te wees

Nou dat jy jou lewe vir God gegee het, behoort jy nie meer aan jouself nie. Jy is ’n kind van God, want ons lees in die Bybel, “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Johannes 1:12). Met ander woorde: almal wat die Here Jesus met opregte geloof aanvaar, is kinders van God.

Beteken dit nou dat jy nie meer sal sondig nie? Nee, maar sonde sal nie meer oor jou regeer of meer vir jou lekker wees nie. Jy sal voel dat jy nie meer wil sondig nie. Jy sal smag om te luister na die Vader, want jy het Hom lief. En, as ’n kind van God, sal jy jou Vader se ander kinders ook liefhê (1 Johannes 5:1-2); en daarom sal jy nie versuim om die samekomste van sy kinders by te woon nie (Hebreërs 10:25). Verder, as kind van God, sal jy in geloof, liefde, sterkte en kennis groei deur ‘geestelike voedsel te eet’ – dus, die Woord van God (Hebreërs 5:12-14; 1 Petrus 2:2,3).

As jy waarlik gelukkig is oor hierdie boodskap, sal jy nie daaroor stilbly nie. Jy sal soos Petrus wees wat gesê het, “Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie.” (Handelinge 4:20).

Share this post