Dankbaarheid as lewenswyse

Maak die bome wind?

As kind was ek vas onder die indruk dat bome die wind veroorsaak. Dit was eintlik baie maklik om te sien! Wanneer die bome se takke beweeg het, het dit wind gemaak. En hoe hewiger die takke beweeg het, hoe sterker het die wind gewaai. Min het ek geweet dat die teenoorgestelde eintlik waar was. Dit was die wind wat die takke beweeg, laat kraak en die bome gebuig het. Die bome het op die wind reageer en nie andersom nie.

DIY

Daar is ten minste twee maniere om te kyk na ons verhouding met die Here. Daar is mense wat dink dat hulle verhouding met die Here daaroor gaan om God in beweging te bring. Om die inisiatief te neem daarin. Hulle sal God se arm op verskillende maniere wil draai. Asof God ’n rubberarm het. Hulle sal onder die indruk verkeer dat hoe meer hulle bydra tot God se werk, hoe meer sal God aan hulle ook besittings in ruil gee. As hulle net meer gehoorsaam is, sal God hulle meer seën (wat in hulle terme meer aardse besittings en gesondheid beteken).

In baie winkels kry jy ʼn selfhelp, of te wel ʼn DIY-afdeling. Mense wat God wil manipuleer, het eintlik ʼn DIY-godsdiens, naamlik “Ek werk sommer self vir my verlossing”. Hulle is soos ʼn boom wat dink dit kan die wind laat waai.

Godsdiens van dankbaarheid

’n Godsdiens wat by dankbaarheid begin, kyk graag anders na die mens se verhouding met die Here. Ek kyk graag anders na my verhouding met die Here. God is die Een wat my beweeg. Hy neem die inisiatief in ons verhouding. Hy het my gevind nog voor ek Hom gesoek het. Hy is die Wind wat my beweeg het.
In my verlorenheid het Hy ook soos vir ʼn Adam van ouds na my geroep “Waar is jy?”.

Wanneer ek iets vir Hom gee, dan is dit nie om iets te kry in ruil daarvoor nie, dinge  soos gesondheid of rykdom nie. Nee, ek gee uit dankbaarheid terug vir dit wat Hy reeds vir my gegee het: die brood op my tafel, die klere aan my lyf, die dak oor my kop en meer nog, die ewige lewe.

Ons leef in dankbare reaksie op God – nie Hy op ons nie. Dit is die wind wat die bome laat beweeg. Ons gee aan God, nie sodat Hy aan ons sal gee nie, maar omdat Hy rééds gegee het.

Uitgeklopte wrakstuk of ‘’n nuwe paneel?

Die Here maak ons nie beter nie, Hy maak ons núút!
(2 Korintiërs  5:17). Dit is soos die verskil tussen ʼn paneel van ʼn wrak en wat deur ʼn paneelklopper uitgeklop is, teenoor ʼn nuwe paneel wat die ou paneel vervang. In die een geval is die ou paneel herstel om weer gebruik te word. Maak nie saak hoe goed die paneel herstel is nie, dit bly ʼn ou paneel.

Dankbaarheid is juis ’n reaksie omdat God die wrak van my lewe nie maar net beter gemaak het nie, maar omdat Hy my totaal nuut gemaak het. Ons is grondig sondig wanneer ons die eerste lewenslig aanskou. Wanneer God die inisiatief neem deur van ons sy kinders te maak, kan ons nie anders as om  innig dankbaar teenoor Hom te wees nie. 1 Johannes 4:19 sê so mooi dat ons God liefhet, omdat Hy ons eerste liefgehad het. Uit dankbaarheid het ons Hom terug lief.

Dankbaarheid in die Bybel

Die Bybel is vol voorbeelde van dankbaarheid. Paulus bedank gereeld die Here vir die gelowiges in sy lewe (Romeine 1:8, Filippense 1:3). Tydens een van die Here Jesus se wonderwerke genees Hy tien melaatse mense. Hy klink duidelik gesteurd as Hy vra hoe dit is dat tien genees is, maar dat net een kom dankie sê. In 1 Tessalonisense 5:18 lees ons: “Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag”.

Dankbaarheid is ’n keuse

God het ons die wonderlike vermoë gegee om te kan kies. In baie opsigte is ons wat ons is as gevolg van die keuses wat ons gemaak het, of wat ander namens ons gemaak het. Wanneer kinders uit dankbaarheid ʼn liedjie “Ons sê baie, baie dankie!” sing, is dit uit reaksie op iets wat hulle ontvang het, maar hulle kies ook om hierdie liedjie te sing. Ons kan kies om te leef asof die lewe ons iets skuld, of ons kan kies om ʼn lewe te leef wat getuig van dankbaarheid: vir ons verlossing, vir ons geliefdes, vir alles wat ons het. Ons kan kies om ʼn lewe te leef wat sing: “Ons sê baie, baie dankie!”

Hoe lyk my dankbaarheid?

Wanneer ek iemand liefhet, wil ek graag met daardie persoon gesels. Wanneer ek God terug liefhet, wil ek graag met Hom praat. Gebed is ʼn wonderlike manier om te wys dat ek dankbaar teenoor die Here is. In dieselfde asem wat Paulus aan die Tessalonisense sê dat hulle in alles dankbaar moet wees, sê hy ook: “Bid gedurig”. (1 Tessalonisense 5:17). Dit is nie toevallig nie.

Die bywoon van eredienste en ander byeenkomste van die gemeente, is ook ʼn manier hoe ek dankie sê omdat God my van my sonde verlos het (Hebreërs 10:25). My geldelike bydrae aan die kerk sê ook iets van my dankbaarheid. In die Ou Testament is dit selfs pertinent “dankoffers” genoem.

Ons dankbaarheid leef ons nie net uit in dinge soos gebede, eredienste en geldelike bydraes nie. Dankbaarheid is ʼn leefwyse! Ek sê nie net dankie nie, ek leef ook dankie.

Die manier hoe ek my werk doen om my brood en botter te verdien, moet ʼn lied wees van dankbaarheid. Sonder dat ek nog ʼn woord gesê het oor my liefde vir die Here, moet my kollegas dit al kan sien omdat ek dankbaarheid lééf. Dankbaarheid dra by tot die vreugde wat ek put uit my werk en gee aan my die vrymoedigheid om my gawes en talente met my gemeenskap te deel.

In my huwelik en gesin is dit deel van die lekkerte om te kan dankie sê, maar meer nog is my dankbaarheid teenoor die Here vir die heerlike agtergrondmusiek van ons gesin-wees.

Heidelbergse Kategismus: Sondag 32

Vraag: Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is?

Antwoord: Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe sodat ons met ons hele lewe bewys (a) dat ons God dankbaar is vir sy weldade en Hy deur ons geprys (b) word: Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry. (c), en ons deur ons godvresende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen.

Dr Enrico Casaleggio

Share this post