Armes en rykes

Watter waarde het mense

 • wat arm is
 • wat ryk is … vir God?

Beskryf die tipiese eienskappe van ʼn arm mens en ʼn ryk mens . Of teken ʼn prentjie van ʼn arm mens en ʼn ryk mens.

Kyk na die eienskappe of na die prentjies van die arm mens en die ryk mens.

 • Maak dit die persoon goed?
 • Maak dit die persoon sleg?
 • Hoe dink jy sou God hierdie persoon beskryf?
 • Hoe dink jy sou God se prentjie van hierdie persoon lyk?

Wat gee waarde aan ʼn mens?

Waaraan meet jy jouself en ander mense? Die wêreld heg waarde aan mense:

 • met geld
 • wat suksesvol is
 • wat gewild is
 • met geleerdheid
 • met status
 • met invloed en
 • met mag.

Die Bybel sê:

 • alle mense is na God se beeld geskape (Gen 1:26-27)
 • Jesus het sy lewe vir die hele wêreld afgelê (1 Joh 3:16)
 • die Heilige Gees gee gawes vir elkeen (Ef 4:6-7).

Lasarus en die ryk man

Lukas 16:19-21: “Daar was ʼn ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was ʼn arm man met die naam Lasarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek.”

Wie is belangrik in hierdie storie?

 • Wie het die meeste waarde: Lasarus of die ryk man?
 • Vir wie het jy simpatie?
 • Wie sou jy graag wil wees?

As jy die verhaal verder gaan lees, sal jy sien dat al het Lasarus geen waarde in die oë van die wêreld gehad nie, het hy steeds waarde vir God gehad. Vir God was Lasarus so waardig dat hy na sy dood deur die engele weggedra is en ʼn ereplek langs Abraham gekry het. Maar die ryk man, wat baie waarde in die oë van die wêreld gehad het, se lewe het nie ewigheidswaarde gehad nie.

Voel jy soos Lasarus?

Voel jy dalk asof jy geen waarde het nie?

 • Hoe help Lasarus se verhaal jou om God se liefde vir jou te ontdek?
 • Watter gawes het God vir jou gegee?
 • Wat kan ʼn ryk of belangrike persoon by jou leer?

Lees Markus 12:41-44

 • Hoekom sê Jesus dat die arm weduwee baie gegee het?

Lees Markus 10:46-52

 • Hoekom het die blinde bedelaar, Bartimeus, nie stilgebly toe die mense met hom raas nie?

 Voel jy soos die ryk man?

Kan ryk mense gered word?

Lees die verhale van:

 • die ryk jongman (Matt 19:16-30)
 • en Saggeus (Luk 19:1-10).

Wat was die verskil tussen die ryk jongman en Saggeus?

 • Wie, sê Jesus, kan gered word?
 • Wat was Saggeus se redding?

Waarvan wil Jesus jou red?

Moenie volgens die uiterlike oordeel nie

Jakobus 2:1-4: “My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Sê nou daar kom in julle samekoms ʼn man in met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan en daar kom ook ʼn brandarm man in met ou klere aan, en sê nou julle maak ʼn ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom: ‘Kom sit u hier gemaklik,’ maar vir die arm man sê julle: ‘Gaan staan jy daar anderkant’ of: ‘Kom sit hier by my voete,’ het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie?”

ʼn Uitnodiging en ʼn uitdaging

Miskien wil Jesus jou uitnooi:

 • om anders te dink oor jouself
 • om te glo dat jy ook waarde het
 • om te ontdek dat die Gees ook gawes vir jou gegee het en
 • om iets vir iemand anders te beteken, al het jy min.

Miskien wil Jesus jou uitdaag om:

 • mense raak te sien wat jy gewoonlik miskyk
 • met mense te gesels wat jy gewoonlik vermy
 • mense met waardigheid te behandel al is hulle armer as jy en
 • jou gawes en geleenthede met ander te deel.

Share this post