Alkohol – Iemand na aan my drink te veel – wat nou ?

 

As jy JA op enige van die vrae geantwoord het, kan jy redelik seker wees dat dié persoon ’n drankprobleem het wat nie sommer vanself sal weggaan nie.

Daar is ’n paar dinge omtrent iemand met ’n drankprobleem wat jy baie goed moet verstaan:

Maak nie saak wat die persoon sê nie, jy is nie die oorsaak van die drinkery nie. As jy nie daar was nie sou hy/sy ’n ander rede gevind het om te drink!

Die persoon gaan nie minder drink “as jul eers getroud/verloof” is nie. As jul eers getroud/verloof is, gaan dit vir jou selfs moeiliker raak om iets aan die saak te doen.

Dreig, slegsê, trane en beloftes van jou kant af sal nie die drinker laat ophou nie. Die persoon voel net vir ’n klein rukkie sleg – en dit gee hom/haar ’n uitstekende rede om weer te drink!

Help dit om die drank af te vat of uit te gooi? Natuurlik nie, die persoon sal net weer gaan koop – met geld wat reeds skaars is!

As jy wil hê iets aan die situasie moet verander, moet jy eers hulp soek. Hoekom sal die drinker iets wil verander? As jy wag totdat die persoon eendag hulp soek, sal jy baie lank wag!

Dit is tyd vir jou om te besluit wat jy gaan doen.
As jy niks doen nie, hoekom sal die drinker verander?

Wat kan jy doen?

Gaan sien so gou as moontlik ’n maatskaplike werker van SANCA, Departement van Maatskaplike Ontwik-keling of Badisa. Dit is baie moeilik om op jou eie iets aan so ’n saak te doen. Die maatskaplike werker sal saam met jou beplan wat aan die saak gedoen kan word, nadat sy/hy meer inligting van jou gekry het.

As jy aangerand word of heeltyd ver-neder word,  kan jy ’n hofbevel van die landdroskantoor kry om dit te keer. Indien jy so ’n dokument het en die persoon molesteer jou of jou kinders, kan die persoon gearresteeer en aangehou word as jy die polisie ontbied.

Oorweeg dit om (indien moontlik) by vriende of familie in te trek tot tyd en wyl die persoon iets daadwerkliks aan sy/haar drinkery gedoen het. Drankmisbruikers raak gewoond daaraan dat die mense rondom hul gereed staan om probleme op te los wat deur die drinkery veroorsaak word – so leer die persoon nooit om die gevolge van sy/haar dade te dra nie.

Sluit aan by ’n ondersteuningsgroep soos Al-Anon of Christelike Afhanklikheidsdiens. Hierdie groepe bestaan uit mense soos jy wat worstel met die drankprobleem van ’n naasbestaande. Hulle sal jou met baie dinge kan help en jy sal voel dat jy nie alleen staan nie.

Watter tipe behandeling is beskikbaar?

Die maatskaplike werker sal eers vasstel hoe groot die probleem is – dit sal bepaal watter behandeling die persoon benodig.

Hoeveel gaan dit kos? Ons het juis nie baie geld nie! Die Maatskaplike werker sal dit vir jou uitvind. Die meeste organisasies wat hulp aanbied vra wel geld, maar hul werk gewoonlik op ’n glyskaal, dws, wat die pasiënt betaal, sal afhang van sy/haar inkomste. In baie gevalle waar die persoon uit sy eie hulp vra, is die werkgewer bereid om die werker te help met die kostes.

Indien die maatskaplike werker van mening is dat die persoon buite-pasiënt-behandeling benodig, sal sy dit met ’n organisasie soos SANCA reël. Die behandeling beteken dat die persoon ’n aantal onderhoudsessies by die organisasie bywoon en by ’n groep inskakel wat hom/haar sal help om sober te bly.

Sommige drinkers het egter binne-pasiënt behandeling nodig in ’n sentrum. Die behan-deling duur gewoonlik ongeveer 4 weke. Daar word die persoon medies versorg, die alkohol word uit sy liggaam onttrek, hulle kry gesonde kos wat die liggaam herstel en woon sessies by wat hul leer om sonder alkohol te leef.

Nadat die persoon uit die sentrum ontslaan is, moet hul egter steeds gereeld groepe bywoon – dit is uiters belangrik want daarsonder sal die persoon weer vinnig in sy/haar ou patroon van drink verval.

Indien dit jou lewensmaat is wat die behandeling ontvang het, is dit net so belangrik dat jy aansluit by Al-Anon of die Christelike Afhanklikheidsdiens om te leer hoe om die situasie op die beste moontlike manier te hanteer.

Skakel een van die volgende organisasies:

Christelike Afhanklikheidsdiens …………….. 021 930 4472

Maatskaplike Sinodale Kantoor ……………. 012 342 0092

SANCA (WC) Bellville …………………………. 021 945 4080

BADISA …………………………………………….. 021 957 7130

Departement van Maatskaplike Ontwikkeling:

Bellville  ………………………………….  021 940 7100

skakel gerus dié kantoor om die nommer van die kantoor naby jou te kry.

Besoek jou plaaslike predikant.

Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is
 Filipense 3:13.

Moenie weer terugkyk nie. Breek met die verlede, Begin ’n nuwe lewe in die Naam en die krag van die Here. Leef afhanklik van Hom wat jou die krag sal gee om staande te bly. Die Bybel beloof mos in 2 Tessalonisense 3:3. “Die Here is getrou; Hy sal julle versterk en jul van die Bose bewaar.”

 

Share this post