Alkohol – Hoe weet mens daar is ’n probleem?

Wat is jou drinkgewoontes?

Soos baie ander mense geniet jy waarskynlik so nou en dan ’n dop of twee. Meestal net oor naweke, soms by ’n  spesiale geleentheid,  ander tye op jou eie.

Dit gebeur dalk soms dat jy te veel drink: jy doen of sê dinge wat ander ontstel en waaroor jy dalk later sleg voel. Maar soos die meeste drinkers beskou jy nie jouself as iemand met ’n drankprobleem nie, want jy dink:

 • Ek drink nie elke dag nie – ek kan daarsonder klaarkom.
 • Ek het nog nooit stuiptrekkings (horries of klontjies) gekry as ek drink nie.
 • Ek drink nie “hardehout” (brandewyn, whisky) nie, net wyn en bier.
 • Ek soek nie drank eerste ding in die oggend nie.
 • Wel, jy kan steeds ’n ernstige drankprobleem hê, al het nie een van die dinge hierbo al met jou gebeur nie!

Wat beteken ’n “drankprobleem”?

Iemand het ’n drankprobleem wanneer sy of haar drinkery inmeng met hul pligte, geldsake, gesondheid of verhoudings met diegene rondom hom of haar. So ’n persoon sal steeds voortgaan met hul drinkery selfs al veroorsaak dit probleme. Eenvoudig, né?

Dis egter nie heeltemal so maklik nie.

Vir iemand met ’n drankprobleem (en soms diegene rondom hom of haar) is dit dikwels onmoontlik om raak te sien wat aan die gang is. Daarom moet ons kyk na baie spesifieke tekens:

Hoe weet ek dat daar ‘n drankprobleem is?

Antwoord eerlik en opreg op die volgende vrae.

1. Wil jy dikwels voortgaan met drink nadat ander mense al opgehou het?

Ja     Nee

2. Doen of sê jy dikwels dinge as jy drink wat mense rond-om jou kwaad of hartseer maak?

Ja     Nee

3.  Gebeur dit dikwels dat jy op verkeerde tye en plekke dronk raak hoewel jy dit nie so bedoel het nie? Ja Nee

4. Het jou drankgebruik al by meer as een geleentheid rusie of ongelukkigheid tussen jou en jou huweliksmaat (vriend of vriendin) veroorsaak?

Ja     Nee

5. Het dit al gebeur dat jy na ’n drinksessie nie die vorige aand se gebeure kan onthou nie?

Ja     Nee

6. Drink jy gewoonlik iets na ’n hewige drinksessie om verligting te kry van ’n babelaas?

Ja     Nee

7. Het jy al ooit van jou werk af weggebly of probleme by die werk opgetel na ’n drinkgeleentheid? Ja Nee

8. Gebeur dit soms dat jy jok oor waar jy was, hoeveel jy gedrink het of jou geldsake?

Ja     Nee

9. Het jy al self besluit om op te hou met drink maar dan  na ’n paar weke of maande weer begin drink?

Ja     Nee

10. Het enige persoon (bv huweliksmaat, familielid, dokter, werkgewer) al vir jou gesê dat jy minder behoort te drink?

Ja     Nee

Indien jy op enige drie van die vrae ja geantwoord het, het jy waarskynlik ’n drankprobleem. 

As jy ja geantwoord het op meer as drie van die vrae, is die probleem veel ernstiger.

Wat sal gebeur as ek wel ’n drankprobleem het maar niks daaraan doen nie? 

Niemand kan jou forseer om op te hou drink nie. Mense rondom jou sal moet besluit of hul tevrede is om so saam met jou te lewe – of ’n verandering te maak aan hul situasie met die hulp van ’n Maatskaplike Werker.

Jy sal egter vind dat namate jy voortgaan met drink jy:

 • Meer rusies en ongelukkigheid met mense rondom jou gaan hê;
 • Geleidelik meer gesondheidsprobleme (maag-aan-doening, hoë bloeddruk, lewerskade) gaan ervaar;
 • Jou selfrespek verloor en soms saam met mense drink met wie jy nie voorheen wou meng nie;
 • Groter geldelike probleme gaan ontwikkel;
 • Al hoe meer voel dat die “ander” mense jou verstoot en onregverdig behandel.

 

Wat kan ek daaraan doen as ek weet?

Vir die meeste mense is dit bitter moeilik om te erken dat hul drankgebruik hul lewens deurmekaar krap. Diep binnekant is hulle bang:

 • Wat sal die mense sê as ek hulp soek? Almal wat werklik vir jou omgee sal juig. Net jou drinkebroers sal geskok wees!
 • Ek sal na ’n sentrum toe gestuur word! Dink weer. Nie alle mense wat ’n drankprobleem het benodig behandeling in ’n sentrum nie. Hoe vroeër ’n mens iets aan jou drinkery wil doen, hoe makliker is dit om jou selfs buite ’n sentrum te help.
 • Dit kos baie geld! Om hulp te kry by ’n Kerk – of welsynsorganisasie soos SANCA Western Cape is goedkoper as wat jou drank kos. Die meeste werkgewers is ook bereid om gemotiveerde werkers geldelik te help indien sentrumbehandeling vereis word.

Onthou, indien jy nie werklik iets aan jou drinkery wil doen en gehelp wil word nie, is dit baie maklik om ’n  verskoning te kry – daar is duisende!

So, waar kry ek hulp?

 • Christelike Afhanklikheidsdiens ………….. 021 930 4472
 • Maatskaplike Sinodale Kantoor …………… 012 342 0092
 • SANCA (WC)
 • Bellville ………………………………………. 021 945 4080
 • BADISA …………………………………………….… 021  957 7130
 • Departement van Maatskaplike Ontwikkeling:
 • Bellville ………………………………………. 021 940 7100
 • Besoek jou plaaslike predikant.

 

Moet ek iets aan my drankgebruik doen? 

Vra jouself die eenvoudige vraag:

Kan ek ophou maar ek wil nie?

of

Wil ek ophou maar ek kan nie?

Wanneer jy bevry is en die dranklus verbreek is, moet jy soos Paulus besluit. “Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is
Filipense 3:13.

Moenie weer terugkyk nie. Breek met die verlede, jou drinkgewoontes en jou drinkmaats. Begin ’n nuwe lewe in die Naam en die krag van die Here. Leef afhanklik van Hom wat jou die krag sal gee om staande te bly. Die Bybel beloof mos in 2 Tessalonisense 3:3. “Die Here is getrou; Hy sal julle versterk en jul van die Bose bewaar.”

Share this post